Kwartiermaken

De waarde van nabijheid - Doortje Kal

Over de betekenis van de presentiebenadering voor de vermaatschappelijking

Het 'met en voor mensen er zijn' in heel zijn eenvoud èn complexiteit, blijkt voor mensen die vaak een beeld van sociale overbodigheid krijgen opgedrongen, weldadig. Hoe dat precies werkt heeft Andries Baart in een lijvig boek uiteengezet. Dit artikel richt de aandacht o.a. op het voor de presentiebenadering belangrijke begrip 'exposure', de onderdompeling van de voor de professional vreemde wereld van veel van zijn cliënten. De exposure moet helpen eigen (voor)oordelen te doen krimpen ten gunste van het begrip voor het leven van de betrokkenen.

Terug naar publicaties