Kwartiermaken

Jean Vanier over de tirannie van de normaliteit

6 juni 2012

Om 17.05 uur op Nederland 2 Jean Vanier gaat in tegen wat hij de tirannie van de normaliteit noemt : het niet kunnen omgaan met mensen die imperfect zijn. Net in de relatie met de zwakste en de meest kwetsbare schuilt volgens hem de waarde van het samenleven. http://gemi.st/14284447

De spiritualiteit van de Ark-gemeenschap draait rond het besef dat een mens door de allerzwaksten te ontmoeten en te verzorgen zélf verandert.
In Jean Vaniers visie is de kern van een mens niet wat die mens kàn, maar dat hij mens is. Die menselijkheid en menselijke waardigheid zijn de leidraad voor het samenleven in de Ark-huizen.

140 gemeenschappen
Vanier groeide uit tot een bijzonder invloedrijk persoon voor de katholieke kerk én de hele maatschappij. Vandaag zijn er wereldwijd 140 gemeenschappen die in de spiritualiteit van de Ark samenleven.

Thuisbasis
De filmploeg brengt een bezoek aan de nu 82-jarige Jean Vanier in zijn thuisbasis in de allereerste Ark-gemeenschap in Trosly, waar hij nog steeds een huis deelt met mensen met een handicap. Daarna gaat het naar Gouda, om daar de lokale Ark-gemeenschap en de jonge inwonende vrijwilligers te leren kennen. Ook in België is Vanier een inspirator : de familie Dierickx verwelkomt één weekend per maand Chris, een gast uit de Ark-gemeenschap van Antwerpen. De ouders en hun drie zonen vertellen enthousiast over de impact van de maandelijkse gast op hun gezinsrelaties.
Christine Bruggeman
Coordinator voor de Ark in Vlaanderen en Nederland

Terug naar de agenda