Kwartiermaken

Werkgroep Kwartiermakers

28 oktober 2010 – 28 oktober 2010

De werkgroep Kwartiermakers van het Platform Vermaatschappelijking komt weer bijeen op donderdag 28 oktober om 13.00 uur op het Trimbosinstituut, Da Costakade 45 te Utrecht. Van twaalf tot een vindt - samen met de werkgroep Mantelzorg - de vergadering van het Platform vermaatschappelijking plaats. Thema: inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz, m.m.v. Dienke Boertien, projectleider van het gelijknamig landelijk project.

Terug naar de agenda