Kwartiermaken

Buitengewoon: kwartiermaken en ervaringsdeskundigheid in maatschappelijke steunsystemen -

Beschrijving zorgvernieuwingsproject in Eindhoven en randgemeenten - Anne-Marie van Bergen en Karin Sok

Met tekstbijdragen van Hanneke Henkens (GGZ-Eindhoven), Uitgave van Movisie - Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling en GGZ-Eindhoven, maart 2008

In de MSS-projecten willen we woonomgevingen geschikt maken voor kwetsbare mensen zodat ze normaal kunnen leven en zich er ook thuis voelen. Dat kan als de cliënten daar zelf energie in steken, als de wijk voldoende openstaat en er een netwerk is waar ze op kunnen terugvallen. In het zorgvernieuwingsproject Maatschappelijke Steunsystemen (MSS) worden kwartiermaken en de inzet van ervaringsdeskundigen gecombineerd in een wijk/dorpgerichte benadering. Ook wordt gebruik gemaakt van de presentiebenadering.
Het is een mooi, zorgvuldig samengesteld document van een project dat net als Kwartiermaken (in het algemeen) december 2008 de Douglas Bennet Award ontving.

Terug naar boeken