Kwartiermaken

Congresboekje

Kwartiermaken in de WMO. Participatie in het kwadraat

In dit boekje wordt het programma van 22 mei 2007 gepresenteerd en toegelicht

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning vormt een belangrijke context van dit congres. In deze wet worden uitgangspunten geformuleerd waar de cliëntenbeweging en solidaire professionals en burgers lang voor gestreden hebben. Het is, zou je kunnen zeggen, de ontbrekende schakel binnen de vermaatschappelijking - waarmee wordt beoogd maatschappelijke uitsluiting tegen te gaan. (....)
Er is echter ook reden tot ongerustheid: nieuwe zakelijkheid en een maatschappelijk klimaat met een sterke onderstroom van verharding, angst voor het vreemde en ongastvrijheid. Op dit congres willen we deze onderstroom niet op zijn beloop laten.

Terug naar manifestaties en congressen