Kwartiermaken

Week van de Psychiatrie van 26 maart tot 2 april

Contact gewenst ?! Breingeindag 26 maart in 't Veerhuis in Nieuwegein

Geplaatst: 26 feb 2012 Het Thema ‘Contact Gewenst?!’ is gekozen naar aanleiding van de Week van de Psychiatrie 2011. Het thema was toen ‘Waardevolle Zorg’. Tijdens deze week bleek contact een van de belangrijkste aspecten van waardevolle zorg te zijn. De website www.weekvandepsychiatrie.nl biedt achtergrondinformatie over het thema Contact gewenst?!. De Week van de Psychiatrie is een activiteit van landelijke en regionale cliëntenorganisaties en cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. De Week van de Psychiatrie heeft tot doel de positie van cliënten in de samenleving en in de zorg te versterken. De Week wordt gesponsord door LOC Zeggenschap in zorg.

De Breingeindag gaat van start met een plenaire Multiloog o.l.v. Heinz Mölders. Tijdens dit programma-onderdeel wisselen de deelnemers op basis van gelijkwaardigheid en ervaringsdeskundigheid vanuit verschillende achtergronden ervaringen met elkaar uit over (psychische) problematiek in het dagelijkse leven. Voorop staan steeds de eigen, persoonlijke ervaring en waarden. Aan het gesprek kunnen personen deelnemen die zelf ervaringen hebben met psychische problematiek en mensen die daar als naaste, hulpverlener, buur, etc. bij betrokken zijn. Communicatie en contact tussen al deze groepen heeft, zo is inmiddels gebleken, een belangrijke toegevoegde waarde. In tegenstelling tot zuiver lotgenotencontact (bijvoorbeeld alleen cliënten of familie), praten de deelnemers hier vanuit de verschillende posities en waarden waar men in het dagelijks leven mee te maken heeft.
Na de lunchpauze draagt GGz-dichter Jan Folkert voor uit eigen werk gerelateerd aan het thema. Aansluitend speelt Maarten Hutten het theaterstuk “Flat” (onder regie van Boy Jonkergouw). Een komedie waarin het thema contact op soms ontroerende, soms vlijmscherpe manier invoelbaar wordt gemaakt. De bijeenkomst wordt besloten met de afronding van de Multiloog.
De muzikale omlijsting van de Breingeindag wordt verzorgd door Robbert Schuster, woonbegeleider RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland.

Het gaat deze week om verschillende soorten contact: contacten met hulpverleners, met lotgenoten, contacten voor herstel, contacten in de samenleving.
Hoe kan een goed contact bestaan tussen cliënten en de wereld om hen heen? En hoe kunnen kwartiermakers zulke contacten in de samenleving stimuleren? Het 'ruimte scheppen' voor psychisch kwetsbare mensen en werken aan acceptatie van deze groep in de samenleving is hard nodig. Op die manier wordt negatieve beeldvorming tegengegaan en worden constructieve contacten gestimuleerd. Een goed contact ‘van mens tot mens’ werkt helend. Het geeft je het gevoel dat je er mag zijn, dat je waardevol en belangrijk bent voor anderen. Voor cliënten zijn waardevolle contacten belangrijk voor hun herstel.
ga naar www.weekvandepsychiatrie.nl

Terug naar nieuws