Kwartiermaken

Doortje Kal benoemd tot bijzonder lector Kwartiermaken

Geplaatst: 20 mei 2011 Het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht heeft afgelopen woensdag dr Doortje Kal benoemd tot bijzonder lector Kwartiermaken. Dit bijzonder lectoraat wordt voor twee jaar aangehaakt bij het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van dr. Jean Pierre Wilken en maakt daarmee onderdeel uit van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Lees ook het volledig persbericht.

Als bijzonder lector Kwartiermaken zal Doortje Kal toegepast onderzoek doen om kennis te verzamelen over hoe kwartiermaken ingezet kan worden in de beoogde ontwikkeling van wijkgericht werken, het welzijnswerk nieuwe stijl, de Wet Maatschapppelijke Ondersteuning en het werken met ervaringsdeskundigheid.
De missie van het lectoraat is te werken aan kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering waarmee het werken aan ruimte voor anderszijn, oftewel de inclusieve samenleving duidelijk kan worden geagendeerd en beter in de praktijk kan worden bevorderd.
Het lectoraat wordt door zes instellingen gefinancierd: HVO Querido (Amsterdam), Kwintes (Zeist), Pameijer (Rotterdam), Stichting Anton Constandse (Den Haag), RIBW Arnhem & Veluwevallei (in samenwerking met de stedelijke Welzijnsorganisatie Rijnstad) en RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Terug naar nieuws