Kwartiermaken

Kwartiermaken in de wijk in Utrecht

Uitnodiging om te werken aan een gastvrije samenleving voor mensen met een beperking of kwetsbaarheid

Geplaatst: 17 feb 2019 Op 2 februari 2019 is op het Steunpunt GGZ Utrecht in mijn bijzijn een methodiekbeschrijving gepresenteerd voor het kwartiermaken in de wijk in Utrecht. De brochure is bedoeld voor organisaties, professionals en vrijwilligers in het sociaal domein.

Citaat van de site van het Steunpunt:
'Kwartiermaken is een aanpak waarmee wordt gewerkt aan een inclusieve samenleving waarin ruimte is voor iedereen, ook mensen met een kwetsbaarheid of functiebeperking. Kwartiermaken is een begrip van de Amsterdamse lector Doortje Kal. In Utrecht is van 2015 tot 2018 in twee wijken, Vleuten-De Meern en Hoograven, gewerkt aan kwartiermaken door mensen met een psychische kwetsbaarheid, met een verstandelijke beperking of met een lichamelijke beperking.
De kennis, die is opgebouwd over het succesvol participeren van mensen met een kwetsbaarheid op wijkniveau, is beschreven voor organisaties, professionals en vrijwilligers in het sociaal domein. De methodiekbeschrijving zelf is het resultaat van participatie en samenwerking met de kwartiermakers. Om de aanpak zichtbaar en overdraagbaar te maken zijn interviews gehouden. Met de ervaringsdeskundige kwartiermakers zelf en met betrokkenen bij het kwartiermaken in Utrecht.'
zie ook www.ggzutrecht.nl/uitgave-kwartiermaken-in-de-wijk-in-utrecht/

Terug naar nieuws