Kwartiermaken

Mens tussen de mensen

Handboek GGZ in de Wijk

Geplaatst: 28 sep 2019 In het kader van het programma 'Nieuwe wegen ggz en opvang' heeft Movisie (kennis en aanpak van sociale vraagstukken) alweer even geleden dit handboek uitgebracht met de medewerking van kwartiermakers van GGZ InGeest (ggz-coaches), Dynamo, Stadsdeel Zuid gemeente Amsterdam en Team ED. Auteur is Thea Meinema. Vragen als wat heeft de ander nodig om zich thuis te voelen en wat heb jij als buur, vereniging, Huis van de wijk, werkgever of collega nodig om dat te kunnen bieden - staan centraal. GGZ in de Wijk sluit aan bij drie interventies die zijn ondergebracht in de databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie: Wijk en Psychiatrie, Herstellen doe je zelf en Kwartiermaken.

Het Handboek is hier te downloaden: www.movisie.nl/publicatie/mens-tussen-mensen

Terug naar nieuws