Kwartiermaken

Samen werken aan nieuwe ontmoetingen in de marge - Bos, Kal, Abma & Tromp

Artikel in Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen -NTZ, nr. 4 december 2019, blz. 235-254

Geplaatst: 6 jan 2020 Iedereen, van beleidsmakers tot burgers, lijkt het erover eens dat ieder mens erbij hoort en meetelt en dat niemand buitengesloten zou moeten worden. Voor mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking die bovendien niet kunnen spreken is maar mondjesmaat aandacht voor de vraag hoe hun leven verrijkt zou kunnen worden door contact met anderen. In dit artikel beschrijven we het verloop en de uitkomsten van een participatief actieonderzoek gericht op het doen ontstaan van meer gevarieerde interacties. Het onderzoek leidt tot vijf lessen voor het bevorderen van nieuwe ontmoetingen.

vangorcumtijdschriften.nl/ntz/

Terug naar nieuws