Kwartiermaken

Wat werkt voor ondernemende migranten? De Lange, Berntsen, Hoenoeman, Kalas

Een studie naar ervaren mechanismen van in- en uitsluiting in recht en praktijk - GAK & Universiteit van Amsterdam

Geplaatst: 6 jan 2020 De volgende onderzoeksvraag stond centraal: Welke in- en uitsluitingsmechanismen op individueel, beleids- en arbeidsmarktniveau ervaren migranten en vluchtelingen bij het starten als zelfstandig ondernemer in Nederland? Welke verbeteringen zijn nodig om hen daarbij te ondersteunen? Kwartiermaken in de zin van ruimte maken in de ontvangende samenleving (naast de persoonlijke begeleiding) blijkt van het grootste belang. Aanbeveling 21 (blz. 233) Werk met programma's die gericht zijn op kwartiermaken om inclusie te bevorderen.

www.aanmelder.nl/watwerktvoorondernemendemigranten

Terug naar nieuws