Kwartiermaken

Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken - augustus 2008

Proefschrift Hans Kröber onderstreept urgentie kwartiermaken!! Veel nieuws over kwartiermakersfestivals in Amsterdam, Midden-Brabant en Zwolle en de voetbalkwartiermakerscup! En het boek Buitengewoon.

GGzEindhoven en Movisie brachten dit voorjaar een uiterst instructief boekje uit van de hand van Anne-Marie van Bergen en Karin Sok (Movisie) met bijdragen van Hanneke Henkens (GGzEindhoven). Buitengewoon is een beschrijving van een Maatschappelijk Steunsysteem (MSS) dat kwartiermaken en de inzet van ervaringsdeskundigheid combineert.
Bijzonder van het project in Eindhoven (Woensel-West) is behalve de inzet van de ervaringsdeskundigen als teamlid, de aanklampbaarheid door cliënten zelf, bezorgde medeburgers en familie, instellingen en instanties, oftewel de oriëntatie op de presentiebenadering, de sensitiviteit voor diversiteit – in Woensel-West wonen veel mensen van Turkse afkomst, de kwartiermaker en een van de twee ervaringsdeskundigen hebben ook die achtergrond - , de nadruk die wordt gelegd op de langzaamheid van het proces, het geduld dat nodig is om vragen te achterhalen, de noodzaak van oriëntatie op de leefwereld, de verbreding van de doelgroep naar mensen die met uitsluiting kampen, aandacht voor armoede, de opbouwwerkmethodiek en nog meer.

MensenZoo
Tijdens het festival Midden-Brabant wordt een speciale plaats ingeruimd voor de expositie Mensenzoo. Nederland kent een bonte variëteit aan mensensoorten, maar het contact blijft vaak beperkt tot de eigen groep. Gevolg: wederzijdse vooroordelen. Hier wil deze expositie verandering in brengen. Mensenzoo heeft tal van prachtige exemplaren in huis: een allochtoon, een homo, een zakenman, een GGZ-cliënt, etc. Je kunt ze bekijken en er zelfs mee praten! Zo willen we het contact verbeteren en vooroordelen aan de kaak stellen.

Terug naar nieuwsbrief