Kwartiermaken

Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken - april 2006

Inhoud: Bespreking van de film 'Vreemde gasten'; Kleurrijk verslag van de landelijke Manifestatie Kwartiermaken (2005); Aankondiging Presentiecongres 2006

In bepaalde zin gaat 'Vreemde gasten' voluit over kwartiermaken: hij maakt kwartier als we kwartiermaken opvatten als het werken aan betrokkenheid bij mensen met een psychiatrische achtergrond.Kijkend naar de film hoop je echt dat het gaat lukken met de ruilhalte, en dat Sunny haar weg buiten de psychiatrie gaat vinden.
Het mooiste wat de film laat zien is hoe goed het Martine en Sunny doet, te werken aan hun ruilhalte met ook nog kunst en knipwerk en niet te vergeten ontmoeting en koffie. En hoe ze daar de anderen in meenemen, hun medebewoners en buurtbewoners. En ook de psychiater: Sunny, jij hebt me laten zien dat meer kan dan ik voor mogelijk hield.
Als introductie bij een discussie over urgentie en betekenis van kwartiermaken is de film meer dan geslaagd.

Kwartiermaken en presentie hebben veel met elkaar van doen. In professionele praktijken van hulpverlening tot centra voor werk en inkomen, van gemeente tot politie-apparaat, van woningcorporaties tot sociaal-cultureel werk of de speeltuinvereniging, op al deze plekken maken functionarissen door hun presentie – het aandachtig er zijn voor de betrokkene - de samenleving meer gastvrij. En daar zijn kwartiermakers op uit. Presentiecongres van harte aanbevolen.

Terug naar nieuwsbrief