Kwartiermaken

Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken - april 2011

Het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken probeert o.a. via de website http://www.kwartiermaken.nl het gedachtegoed van kwartiermaken onder de aandacht te brengen, te inspireren tot kwartiermaakpraktijken en deze te ondersteunen en te coachen. Via de digitale Nieuwsbrief worden belangstellenden een aantal keer per jaar op de hoogte gehouden van landelijke en lokale ontwikkelingen, van inspirerende boeken en congressen, nieuwe initiatieven en standvastige praktijken.

In deze Nieuwsbrief wordt bericht over de opname van kwartiermaken in de Databank effectieve sociale interventies van Movisie en de opname in de Canon Sociaal Werk; over de vierde kwartiermakersvoetbalcup en nog meer.

Terug naar nieuwsbrief