Kwartiermaken

Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken - december 2009

Inhoud: Uitsluiting maakt ziek. Samen sterk tegen stigma. 'De mens en zijn verhaal'. Niet normaal. Ervaringen met maatje ter plaatse?

Uitsluiting maakt ziek
Onder de titel Frantz Fanon Actueel – Uitsluiting maakt ziek, vond zaterdag 12 december j.l. een inspirerend symposium plaats. Fanons boeken gaan over de geestelijke effecten van racisme. De transculturele secties van het Nederlands Instituut van Psychologen en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zullen zich inspannen de actualisering van Fanon voor de Nederlandse situatie concreet te maken. Zoals Annechien Limburg-Okken in het slotdebatje memoreerde: de maatschappelijke context van geestelijke (on)gezondheid moet op de agenda! Zie ook het verslag van Huub Beijers in Deviant nr 64 (maart 2010).

In de week van de psychiatrie van 21 t/m 28 maart 2010 a.s. vinden op verschillende locaties in Nederland activiteiten plaats in kerken met als doel ruimte te creëren voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Dit idee komt van de geestelijke verzorging van Lentis in Groningen. Bij hen ontstond in 2007 het plan met als titel ‘de mens en zijn verhaal’ om met cliënten de regio in te trekken. Na overleg met predikanten vertelden mensen met een psychiatrische achtergrond hun verhaal in een kerkdienst. Na afloop vond er dan een uitwisseling plaats. In het kader van het project Ruimte voor anderszijn van Kerk in Actie zal in het voorjaar dit initiatief worden uitgebreid naar meer plaatsen in het land.
‘Ruimte voor anderszijn’ stimuleert groepen en kerken het idee van Lentis over te nemen of op eigen manier vorm te geven in de week van de psychiatrie. (Bram Schiever)

Oproep: In haar boek 'Acht keer kwartiermaken' werkt Gerda Scholtens opnieuw het concept ‘Maatje ter plaatse’ uit. Op de plek waar de persoon met een psychiatrische achtergrond deel wil nemen aan een activiteit (bijv. een sport- of schaakclub, vrijwilligerswerk in buurtcentrum, kerk of moskee) wordt een maatje gezocht (iemand dus die de betreffende activiteit al doet). Het maatje is uit op gelijkwaardig contact, is geïnteresseerd in de leef- en belevingswereld van de deelnemer, houdt rekening met zijn mogelijkheden en beperkingen en vraagt zo nodig anderen dat ook te doen. In tegenstelling tot de Vriendendiensten, waar al veel verhalen over circuleren, zijn ervaringen met het concept ‘maatje ter plaatse’ nog nauwelijks op schrift gesteld. Het idee voor het ‘maatje ter plaatse’ komt van cliënten zelf, die meenden dat het heel behulpzaam zou zijn bij het weer deelnemen aan activiteiten buiten de geestelijke gezondheidszorg. Om de kracht van het concept beter te kunnen bepalen zijn wij erg geïnteresseerd in verhalen waarin de mogelijkheden en eventuele moeilijkheden van het ‘maatje ter plaatse’ worden beschreven. Stuur naar d.kal@kwartiermaken.nl

Terug naar nieuwsbrief