Kwartiermaken

Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken - maart 2009

Inhoud: Douglas Bennett Award voor Kwartiermaken! 'Lastige portretten' Catherijnehuis. Hogeschool studenten onderzoeken festivals. Moni Hanasbei schoolt WMO-loketambtenaren. Niet Normaal.

Douglas Bennett Award voor Kwartiermaken!
Op het grote rehabilitatiecongres van 18 december j.l. heeft het bestuur van het Kenniscentrum Rehabilitatie voor bijzondere verdiensten op het gebied van rehabilitatie en herstel de Douglas Bennett Award uitgereikt aan de praktijk Kwartiermaken. De jury bij monde van Jan Willem van Zuthem aan het woord: ‘De praktijk die door de jury is uitgekozen voor de Douglas Bennett Award 2008 laat zich lastig omschrijven: de praktijk is op zichzelf al veelomvattend, maar geeft ook nog eens voortdurend aanleiding tot nieuwe praktijken en initiatieven. Met deze praktijk wordt succesvol gewerkt aan de deelname aan het gewone leven, aan burgerschap en de totstandkoming van nieuwe sociale relaties. De jury wil deze Award dan ook opdragen aan al die vele honderden initiatiefnemers die deze praktijk telkens weer mogelijk maken. Wij willen Doortje Kal vragen de Award in ontvangst te nemen. Op talloze manieren en al sinds mensenheugenis geeft zij inhoud aan en uitleg over het begrip kwartiermaken. Initiatieven van haar kant hebben breed navolging gekregen. De jury denkt hierbij niet alleen aan de vele integratieprojecten, vriendendiensten en festivals. Ook haar wetenschappelijke studies en de wijze waarop zij in haar persoonlijk leven inhoud geeft aan kwartiermaken, in de ruimste zin van het woord, dragen bij.’

Terug naar nieuwsbrief