Kwartiermaken

Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken - oktober 2008

Inhoud: Kwartiermaken in de kerken. Kwartiermakersfestival in Amsterdam. Landelijke afstemming? Een eerbetoon aan Willem Peters uit Venray. Oratie 'Praktische wijsheid' door Andries Baart en ander kort nieuws.

Aankondiging overleg landelijke afstemming festivals. Voorafgaand aan dit overleg probeer ik tot een overzicht te komen van de festivals en de resultaten, op het gebied van (1) empowerment van de participerende clïënten (in de rol van kunstenaar, workshopdeelnemer of als toehoorder), (2) een ander(s) denken over anders zijn bij buitenstaanders (het grote publiek) en (3) verschuiving van eventueel vastgeroeste beelden bij hulpverleners.

Dinsdag 21 oktober werd in het Protestants Landelijk Dienstencentrum het onderzoeksrapport 'Ruimte voor anderszijn' gepresenteerd. Het rapport laat zien dat er ‘redelijk wat (kerkelijke) initiatieven’ zijn voor mensen met psychische aandoeningen èn hun naasten èn dat er globaal gezien juist door die gemeenten die iets doen verdere ondersteuning wordt gewenst door het (landelijke) project Ruimte voor anderszijn, dat is gericht op verdergaande integratie. Naast pastorale contacten bestaan de initiatieven uit begeleiding bij contacten met instanties alsmede praktische en financiële steun.

Terug naar nieuwsbrief