Kwartiermaken

Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken - september 2009

Inhoud: Onderzoek 'Kwartiermaken doe je samen'. Werkgroep Kwartiermakers. Amsterdam Noord zo gek nog niet en nog meer festivalsnieuws. Presentiestudiemiddag over resultaten meten... Duitse interesse voor kwartiermaken houdt aan.

Op 4 juni was het dan zover. Ruim twintig kwartiermakers uit het hele land kwamen samen om met elkaar te werken aan versterking van hun uiteenlopende kwartiermakerspraktijken. De opzet is telkens een bepaalde praktijk centraal te stellen om het methodisch werken van kwartiermakers te verbeteren en inhoudelijk te verdiepen. Gerda Scholtens en Doortje Kal vormen voorlopig de agendacommissie.

Op 23 juni j.l. werd het onderzoek naar de werkzaamheid van kwartiermakersfestivals op de Hogeschool Utrecht gepresenteerd aan de hand van een soms onthutsend (op de hogeschool weet geen enkele student waar kwartiermaken voor staat), informatief, aanstekelijk, soms hilarisch en steeds origineel filmpje. Aan de hand van mooi gekozen stellingen ontspon zich een levendig debat met het publiek dat naast familie en vrienden vooral bestond uit festivalorganisatoren, waaronder ervaringsdeskundigen.

Presentiestudiemiddag: Aan het zichtbaar, meetbaar en kwantificeerbaar maken van de resultaten van inspanningen wordt veel waarde gehecht. Maar is presentie – het aandachtig er zijn voor iemand – te meten? Presentie heeft een voorkeur voor vertellen in plaats van tellen. Presentie gebruikt verhalen en de dialoog om zichtbaar te maken wat de inspanning van presentiewerkers teweeg brengt. Toch is er een hang naar kwantificeerbare gegevens. Maar raken we zo niet weg van de essentie van presentie?

Terug naar nieuwsbrief