Kwartiermaken

‘Nieuwsbrief’ oktober 2012

Kom 8 november naar de kritische dialoog over 'Burgervriendschap'

Burgervriendschap is een centraal thema binnen kwartiermaken. In 'burgervriendschap' drukt zich de behoefte uit elkaars medeburger te zijn, opdat ieder kan gedijen.

Allerbeste lezers van de Nieuwsbrief van het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken

'Wat is er mooier dan partij te kiezen voor iemand die niet gelijksoortig is aan jezelf?' (Anil Ramdas,Socrateslezing,1997).
Burgervriendschap is een centraal thema binnen kwartiermaken. In 'burgervriendschap' drukt zich de behoefte uit elkaars medeburger te zijn, opdat ieder kan gedijen. Maatjesprojecten organiseren burgervrienden - op grote schaal, maar die schaal moet nog groter, want er zijn nog altijd heel veel mensen die geen maatje hebben en er wel naar verlangen. Op 8 november gaat het o.a. over de vraag hoe we dat kunnen bereiken, of en hoe de Wmo daarbij een sterkere rol kan spelen, hoe we het idee van een 'maatje ter plaatse' ingang kunnen doen vinden en welk praktijkonderzoek het meest urgent is. Hoe breekt burgervriendschap in op het prestatiegerichte burgerschapsidee dat weliger dan ooit tiert? Zie verder - ook voor aanmelding - <a href="www.kwartiermaken.hu.nl">www.kwartiermaken.hu.nl</a> Daar vindt u ook meer over het gedachtegoed achter burgervriendschap en maatjesprojecten.
Stuur deze mail door naar mogelijk belangstellenden of kom zelf !
Vriendelijke groet,
Doortje Kal
PS zie voor 'kritische dialoog elders op deze pagina de folder over de vijf kritische dialogen die vanuit het bijzonder lectoraat kwartiermaken worden georganiseerd.

Terug naar nieuwsbrief