Kwartiermaken

‘Andere plaatsen’ - Herman P. Meininger

Over de ontmoeting tussen mensen met en zonder een (verstandelijke) beperking

De ondertitel van de dissertatie van Doortje Kal luidt: ‘Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond’ (Kal, 2001). De ‘ruimte’ die zij zowel in haar wetenschappelijk werk als in haar betrokkenheid bij allerlei projecten rond ‘kwartiermaken’ beoogt laat zich niet fysiek of geografisch afbakenen. Het gaat haar om een mentale en sociale werkelijkheid. De ‘plaats’ die met kwartiermaken wordt beoogd ontstaat niet zomaar door andersoortige zorgvoorzieningen te bouwen en in te richten. Het gaat om ontmoetingen tussen mensen die vreemden voor elkaar zijn, om pogingen een leefwereld voor allen te scheppen door te leren voor elkaar ‘in te schikken’.

Om Doortje Kal en haar werk te eren wil ik in deze bijdrage nadenken over die meer fundamentele begrippen zoals ruimte en
de ontmoeting die deze ruimte schept. Veel mensen met een verstandelijke beperking of met een psychiatrische achtergrond hebben de instituten, de geografisch gesitueerde symbolen van hun uitsluiting, verlaten. Maar gaan zij andere mensen ook echt ontmoeten, verbinden die anderen zich met hen en trekken zij samen op? In wat voor ‘ruimte’ gebeurt dat en wat betekent dat voor de samenleving als geheel?

Terug naar publicaties