Kwartiermaken

Betekenis van de presentiebenadering voor de sociale psychiatrie - Doortje Kal

De psychiatrie is 'het sociale' een beetje kwijtgeraakt. De medisch-biologische benadering heeft het moeilijk gemaakt anders te denken dan in termen van gezond of psychisch ziek. Deze benadering heeft het integratiepotentieel van de samenleving niet verhoogd. Een benadering die wel het sociale onder de aandacht brengt is de presentiebenadering. In deze lezing ter gelegenheid van het afscheid van de Groningse spv-er John Getkate worden die vragen behandeld: Hoe kan je dichtbij 'de ongewone ander' komen; hoe kan je bevorderen dat anderen bij 'de ander' blijven en welk beleid steunt deze pogingen. Goede hulp- en dienstverlening herkent men eraan dat ze zich afstemt op de zwakste of meest problematische hulpzoeker.

Terug naar publicaties