Kwartiermaken

Dat het gewoon is dat we er zijn - Doortje Kal en Jet Vesseur

Een appel op het sociaal-cultureel werk door mensen met een verstandelijke beperking - een onderzoeksverslag, najaar 2003

Marius Nuy schrijft over dit boekje: 'Het is een zeer leesbaar verslag van een onderzoek naar de toegankelijkheid van het Amsterdamse welzijnswerk.'

Het onderzoek richtte zich op het kunnen verwoorden van inzichten in factoren die een integreren binnen reguliere buurtvoorzieningen belemmeren en welke oplossingen daarin verandering kunnen brengen. Vrijetijdsbesteding behoort tot het domein van volwaardig burgerschap. Vermaatschappelijking zou slechts een dwaling van geest zijn als er geen ruimte blijkt voor mensen met handicaps of beperkingen; precies op dit vlak ligt de rol en de betekenis van het werk van kwartiermakers. (Nuy in: Wat van waarde is blijkt weerloos).
Het boekje sluit af met tien aanbevelingen en is uitgebracht door IGPB en Prisma, Amsterdam

Terug naar publicaties