Kwartiermaken

De kern is aandacht - Doortje Kal en Majone Steketee

Interview met Andries Baart over de presentiebenadering

Voorjaar 2001 interviewden Doortje Kal en Majone Steketee prof. Andries Baart over de betekenis van de presentiebenadering voor de geestelijke gezondheidszorg. "Het is een misverstand te denken dat present zijn makkelijk is. Werkers moeten het vermogen hebben om met verstand zowel de regels serieus te nemen als aan hun laars te lappen. Het probleem is dat hoe krachtiger de modellen zijn, hoe beperkter de handelingsmogelijkheden en hoe meer mensen juist als mens erbij inschieten. De specialistische behandeling plaatst te veel van de mensen tussen haakjes.'

Terug naar publicaties