Kwartiermaken

Kwartiermaken voor mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdam Oud-West - Doortje Kal

Praktijkvoorbeeld, december 2008, Movisie

Dit rapport beschrijft de praktijk van kwartiermaakster Karen Soeterik. Haar aanstelling bij Stichting Prisma was het direct gevolg van het onderzoek 'Dat het gewoon is dat we er zijn' door Doortje Kal en Jet Vesseur.

Vanaf 2005 werkt Soeterik in diverse Amsterdamse stadsdelen aan de bevordering van een toegankelijke reguliere vrijetijdsbesteding. Daartoe probeert zij de wensen en behoeften van de doelgroep te achterhalen, zet zij activiteiten binnen reguliere voorzieningen op, werkt zij aan het openstellen van bestaande activiteiten voor de doelgroep en geeft ze voorlichting en bestrijdt ze vooroordelen. Onderhavig rapport besteedt aandacht aan de context van deze kwartiermakerspraktijk, aan het proces van uitvoering, de maatschappelijke effecten en de voorwaarden en vereiste professionaliteit voor integratie. Het onderzoek vond plaats in het kader van Professioneel Verankerd dat deel uitmaakt van het VWS-programma Beter in Meedoen - ter vernieuwing en verbetering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Terug naar publicaties