Kwartiermaken

Oratie Geert Van Hove, 13 nov 2014,  Vrije Universiteit

Disability Studies en participatie van mensen met een beperking. Over coöperatief onderzoek en complexe processen.

“…Wij focussen op de kracht van het verschil en de nieuwsgierigheid naar het onbekende…” (Guy Cassiers, Radio 1, 07.09.2014)

Disability Studies laat zich moeilijk vatten in procedures, het sluit ook niet naadloos aan bij het lineaire denken. Disability Studies staat voor een rhizomatische benadering (Deleuze en Guattari, 1980) van een complexe realiteit en laat zich kennen in een aantal leidende principes. Ik zal in deze tekst zeven principes bespreken en bij de bespreking altijd eenzelfde structuur hanteren. Eerst ga ik per principe kort in op de ‘state of the art’, nadien worden reeds op de rails staande realisaties van de Leerstoel besproken om dan te eindigen met een korte beschrijving van de onderzoeksplannen die in de komende tijd de
Bijzondere Leerstoel méér inhoud en vorm zullen geven.
De zeven principes:
4.1."Nothing About Us Without Us!"
4.2. Participatie staat centraal, participatie start bij de eerste levensdag.
4.3. We verlaten het traditionele ‘doelgroepenperspectief’ uit de ‘handicapstudies en gaan over naar ‘cross-disability’ topics die we vanuit een mensenrechtenperspectief bestuderen.
4.4. Disability Studies richt zich best op Globalisering als belangrijk fenomeen.
4.5. Disability Studies richt zich op échte mensen met échte onderwerpen: over het samengaan van wetenschap en activisme.
4.6. Disability Studies en de spannende relatie met de “Geestelijke Gezondheidszorg”.
4.7.Disability Studies heeft Kunst nodig om de complexiteit van het leven te kunnen benaderen.

Terug naar publicaties