Kwartiermaken

Recovering Care - Jean Pierre Wilken

A contribution to a theory and practice of good care

Op vrijdag 12 november 2010 promoveerde Jean Pierre Wilken aan de Universiteit van Tilburg. Promotor: prof. dr. Andries Baart, bekend van 'Een theorie van de presentie'. Naast een systematische review van wereldwijde herstelstudies in de afgelopen decennia, staan verhalen van dertien mensen met ernstige psychische aandoeningen centraal: wat hielp hen daadwerkelijk in hun herstelproces? Wilken onderscheidt twee deelprocessen binnen herstel: een proces van persoonlijk herstel en een van sociaal herstel. Een omgeving is herstelbevorderend als deze faciliterend is. Er zijn echter ook veel omgevingen die stress veroorzaken en beschadigend werken - zo bleek uit de verhalen. Louter de aanwezigheid van mensen, in goede en slechte tijden en met aandacht voor de ervaringskennis van de cliënt, blijkt een belangrijke steunfactor. Op een psychologisch niveau verschaffen deze relaties erkening en daardoor hoop. Zij bieden een verbinding met de wereld en helpen de persoon op deze wijze bij het vinden van een sociale niche. In het vijfde hoofdstuk ontwikkelt Wilken een theorie van goede (=herstelgerichte) zorg. Op basis van een zorgethisch fundament onderscheidt hij zes 'opgaves': presentie, een gedeeld perspectief, diversiteit (erkenning van verschil, van alteriteit - daarvoor staat hij o.a. stil bij de kwartiermaakbegrippen strijdigheid, gastvrijheid en opschorting), de opgave van erkenning en die van autonomie en kwetsbaarheid en tenslotte die van empowerment. Het proefschrift is voorlopig alleen in het Engels beschikbaar (SWP), maar op termijn verschijnt er ook een Nederlandse misschien iets ingekorte versie. De Nederlandse samenvatting vindt u hieronder.

What is good care for people with psychiatric disabilities? This is the central question in this book. A question which can best be answered by the persons with disabilities themselves. After all, they are the ones who know what life with a disability means and how professional services can support them to take care of the disability and to help them live a meaningful life.
Over the last decades studies in many different countries documenting experiential knowledge of people with psychiatric disabilities are providing more and more insights in the phenomena of recovery. Recovery is a process in which the person is learning to live with the disability or even to overcome the disability, to an extent that meaningful social roles in the community can be fulfilled.
This book offers an overview of the current knowledge about recovery in mental health. It also describes the results of a narrative study in the Netherlands, which adds new insights into phenomena of the process of recovery and the factors which contribute to recovery. The study also provides insights about how mental health services can contribute to recovery.
On the basis of a thorough analyses of the experiential data, the author has developed a theory and practice of ‘good care’. This offers an exciting new framework for professionals working in the field of long term care.

Terug naar publicaties