Kwartiermaken

Ruimte voor anders-zijn

Over ruimte scheppen in kerk en samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond of verstandelijke handicap

Verslagboek van de conferentie op 25 oktober 2003 te Ede, georganiseerd door Heleen Haasdijk en Willy Meijnhardt, beiden consulent maatschappelijk activeringswerk.

Doel van de conferentie was ideeën op te doen voor een werkelijk samenleven in kerk en samenleving. Het verslag geeft de dag zo getrouw mogelijk weer. Aanwezig waren vrijwilligers en kaderleden uit kerken en parochies, vertegenwoordigers van zorginstellingen en van de doelgroepen zelf. Doortje Kal hield een inleiding over de mogelijke betekenis van kwartiermaken voor het project ruimte voor anders-zijn.

Terug naar publicaties