Kwartiermaken

Zorg voor kwetsbare groepen - Doortje Kal

Over mismatch, presentie en gastvrijheid

Op 6 februari 2002 vierde de GGD Regio IJssel-Vecht te Zwolle haar vijftigjarig bestaan met een congres. Doortje Kal stelt in haar lezing dat de zorg voor kwetsbare groepen de kern van de - immers publieke - taak van de GGD uitmaakt. Maar wat zijn precies 'kwetsbare groepen', wat kan de presentiebenadering daarvoor betekenen, hoe kan je het 'erbij horen' van mensen in de marge mogelijk maken en kwaliteit geven, hoe werken kwartiermakers aan het herstel van het contact tussen de wereld van standaardburgers en die van kwetsbare groepen

Terug naar publicaties