Kwartiermaken

Publicatie

Presentie

Meedoen gaat niet vanzelf. In gesprek met kwartiermaakster Anne Tuk

De professionele hulpverlening laat in onze door marktdenken gestuurde samenleving
haar oren hangen naar een ideologie van maakbaarheid. Het ‘beter
maken’ van breekbare of gebroken mensen is het ‘product’ waarnaar gestreefd
wordt. Maar de maakbaarheidscultuur past niet bij deze mensen, al was het
maar omdat veel leed en lijden niet kùnnen verdwijnen, en de suggestie dat dat
wel zo zou zijn, ze slechts vergroot. Hoe meer onze samenleving wordt beheerst
door het (moeten) kunnen, hoe schrijnender wordt ervaren wat we niet
kunnen. Baart stelt daar tegenover dat present zijn zich afspeelt in een context
van lijden. Dat is: troost. Niet de bestrijding van gebrokenheid schept zin, maar
de concrete, actieve toewijding aan de kwetsbaarheid. Troosten is op die manier
een vorm van handelen.

Lees meer

Nieuws

Studiedag waarde-volle zorg op 28 maart

Over waarden in de ggz en over waarde-volle zorg in het perspectief van de presentietheorie

Geplaatst: 2 maart 2011

In de week van de psychiatrie organiseert het Netwerk Ruimte voor anderszijn deze studiedag voor pastores, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers en vrijwilligers. Na de lezingen verhalen van o.a. Bernadette van Dijk, straatpastor Amersfoort en Koen van de Kraats, bemoeizorg Kwintes. Wat betekenen deze verhalen voor ons eigen werk?

Agenda

Aftrap ‘Samen sterk tegen stigma’ in het Dolhuys te Haarlem

16 juni 2010

Halve Finale Samen Sterk tegen Stigma
Op 16 juni vindt – bij wijze van kick-off - in het Dolhuys te Haarlem een bijeenkomst plaats over de op touw te zetten nationale anti-stigma campagne – naar Engels voorbeeld ‘Time to Change. Let’s end mental health discrimination’. Initiatieven en ideeën worden gepresenteerd en bediscussieerd. Belangstellenden kunnen zich opgeven: m.leilis@parnassiabavogroep.nl

Lees meer

Publicatie

Intentieverklaring ‘psychisch kwetsbare burger in de WMO’ - november 2009

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en GGZ-Nederland

Het verbeteren van de positie van mensen met een ernstige psychische aandoening
vraagt om een uitstekende samenwerking tussen ggz-sector en de Nederlandse
gemeenten. GGZ Nederland, als branchevereniging van de sector die verantwoordelijk is
voor de ggz, en de VNG als vereniging van de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor
de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hebben daarom
besloten samen een intentieverklaring op te stellen. Doel van die verklaring is te komen
tot een optimale samenwerking.

Lees meer

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.