Kwartiermaken

30 matches voor “burgerschap”.

Publicatie

‘Allemoale tuupe tegoare’ (Gents voor ‘allemaal samen’) Peter Dierinck

Kwartiermaken in Gent en Sledinge (België)

In 'Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil' (Kal, Post en Wilken, 2013) verhaalt Peter Dierinck indringend over de aanleiding om kwartier te maken vanuit het psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge. Hoe kan stigmatisering van opgenomen en niet opgenomen patiënten tegengegaan worden en hoe kunnen buurtbewoners uitgenodigd worden tot het leggen van contacten, zonder aan hun angsten of ongerustheid voorbij te gaan.

Lees meer

Publicatie

Kwetsbaar en zorgzaam burgerschap

uit: Betrokken burgers, hoofdstuk 7 in 'Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond'

In deze paragraaf wordt de attenderende waarde van het begrip burgerschap uiteengezet. Aan de hand van Selma Sevenhuijsen wordt getoond hoe een burgerschapsconcept waarin zorg en kwetsbaarheid zijn geïntegreerd tot een andere kijk op anders-zijn leidt en bovendien aanzet tot zorg als sociale praktijk op uiteenlopende locaties.

Publicatie

Verschil mag er zijn - Jacqueline Kool

in: Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil. Kal, Post, Wilken (red.)

Kwartiermaken draait erom dat in de samenleving werkelijk ruimte wordt gemaakt voor mensen met handicaps of beperkingen die (deels) buiten het maatschappelijke leven staan, zodat zij (weer) deel kunnen nemen aan maatschappelijke processen die voor andere burgers vanzelfsprekend zijn. Het gaat kwartiermakers, in de woorden van Doortje Kal en Jet Vesseur, “om het bevorderen van een maatschappelijk klimaat waarin (meer) mogelijkheden ontstaan op volwaardig burgerschap voor mensen die
met mechanismen van uitsluiting kampen. Kwartiermakers werken aan gastvrijheid.” (Kal & Vesseur, 2003, p.19) Het doel ervan kan niet korter worden samengevat dan Kal en Vesseur deden in de titel van hun boekje: ‘Dat het gewoon is dat we er zijn’.
Er wordt de laatste jaren veel over participatie gezegd en geschreven, net
als over inclusie. Veelal wordt ongeveer hetzelfde beoogd, namelijk dat mensen met beperkingen aan alle domeinen van het samenleven kunnen deelnemen als volwaardige burgers. (...) Maar misschien denken we wel te weinig na over welk doel participatie en inclusie eigenlijk dienen. En staan we te weinig stil bij wat er voor nodig is. (Daarover gaat dit artikel.)

Publicatie

Burgervriendschap. Hoe kan de kracht van maatjesprojecten in het kader van de Wmo worden versterkt?

Verslag van de tweede kritische dialoog

Vriendendiensten en maatjesprojecten zijn er sinds hun ontstaan in de jaren negentig in soorten en maten. Ze hebben bewezen betekenisvol te kunnen zijn voor de betrokkenen. De relaties die daarin worden aangegaan zouden, in navolging van de ethicus Hans Reinders ‘burgervriendschappen’ genoemd kunnen worden. ‘Vriendschap’ is hier uitdrukking van een publieke deugd, die daadwerkelijk samenleven mogelijk wil maken. Burgervriendschap bestaat daar waar burgers voor elkaar medeburger zijn; men heeft deel aan elkaars leven zodanig dat ieder kan gedijen. Zulke ‘burgervriendschappen’, lijken een uitgelezen ogelijkheid om de oriëntatie op participatie, die onder andere in de Wmo is neergelegd, te realiseren. Het actieve burgerschap van weerbaarder burgers ondersteunt het meedoen en erbij horen van burgers in kwetsbare posities.

Nieuws

Het Groot Amsterdams Verbindingsfestival 3 oktober - informatief met een ruig randje

De Amsterdamse Vriendendiensten bestaan 20 jaar; de Buddyzorg 25!

Geplaatst: 23 september 2013

Vriendendienst was naar het voorbeeld van buddyzorg resultaat van het eerste project kwartiermaken, opgezet vanuit het toenmalig Dagactiviteitencentrum (Dac) Vondelstraat en naar wens van de toenmalige bezoekers van het Dac. Beide projecten zijn nu bij De Regenboog Groep ondergebracht. Het festival vindt plaats in de meest toepasselijke week van het jaar: de Week tegen Eenzaamheid. 'We strijden immers met z'n allen al jaren tegen isolement en eenzaamheid onder kwetsbare Amsterdammers.'
Ga naar www.deregenboog.org/verbindingsfestival

Lees meer

Nieuwsbrief

‘Nieuwsbrief’ oktober 2012

Kom 8 november naar de kritische dialoog over 'Burgervriendschap'

Burgervriendschap is een centraal thema binnen kwartiermaken. In 'burgervriendschap' drukt zich de behoefte uit elkaars medeburger te zijn, opdat ieder kan gedijen.

Lees meer

Agenda

De werkgroep kwartiermakers gaat collectief naar het symposium ‘het burgerschap Anders Bekeken’

10 november 2011

Bij kwartiermakers staat het werken aan omstandigheden waaronder de beweging van cliënt naar burger kwaliteit kan krijgen centraal. Op het symposium 'Anders Bekeken' is juist de vraag aan de orde hoe dat proces verloopt in een concrete fysieke wijk. Sabine Ootes onderzocht dat in het project 'Ongelijke burgers'. Andere sprekers Wilma Boevink, Evelien Tonkens, Jim van Os, Bas Labruyère en Remmers van Veldhuizen. Zie verder, ook voor opgave: www.burgerschapandersbekeken.nl

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2011

Landelijk Steunpunt Kwartiermaken

In deze Nieuwsbrief o.a. over het bezoek van de werkgroep kwartiermakers aan het symposium 'burgerschap anders bekeken' (10 november), over het presentieseminar op 11 november over buigzame zorg in een onbuigzame wereld, een nieuwe kwartiermaakcursus in de maak, anti-stigma-wandelingen (beweeg mee!), het afstudeeronderzoek van Mariska Hendriks, de openbare les van bijzonder lector kwartiermaken op 16 december en Deviant over het psy-complex.

Pagina 1/3 Ouder

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.