Kwartiermaken

11 matches voor “economie”.

Boek

Handboek Kwartiermaken - Peter Dierinck

De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg - Witsand Uitgevers, 2020

Van overheidswege werd Peter Dierinck een jaar in de gelegenheid gesteld Vlaanderen enthousiast te maken voor kwartiermaken als 'een sensibiliserend concept'; dit Handboek is een van de resultaten. Wouter Beke, sinds oktober 2019 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebstrijding schreef een Voorwoord. Beke schrijft: Kwartiermaken gaat uit van een nieuwe kijk op geestelijke gezondheid en dat is anno 2020 een belangrijke meerwaarde voor onze aanpak. Het mentale welzijn van onze bevolking is een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Al vele decennia zien we onze materiële welvaart toenemen, maar we worden er niet altijd gelukkiger van. Kwartiermakers erkennen de belangrijke rol die de samenleving speelt en proberen de omgeving rond de kwetsbare mens te veranderen - door het lokale weefsel te versterken, te zorgen voor meer gastvrije plekken en verbindingen te creëren. Beke bedankt Peter Dierinck voor zijn mooie werk. Hij bedankt ook alle mensen die met dit boek mee willen werken aan een betere wereld voor kwetsbare mensen. Zie bij Nieuws op deze site de boeiende registratie van de aanbieding van het Handboek.

Lees meer

Nieuws

HOUD AFSTAND RAAK ME AAN - Paul Verhaeghe

essay juni 2020 De Bezige Bij

Geplaatst: 1 oktober 2020

Paul Verhaeghe betoogt dat we de coronacrisis aan moeten grijpen om andere keuzes te maken. Ongebreidelde groei is niet langer verdedigbaar. Welke kant willen we op met de economie, hoe moeten we ons verhouden tot elkaar en tot het milieu? En welk effect heeft dit 'nieuwe normaal' op ons welbevinden? Verhaeghe weet maatschappij en individu ontegensprekelijk met elkaar in verband te brengen om te eindigen met de vragen: wat mogen we hopen en wat moeten we doen?

Lees meer

Publicatie

Inclusieve economie - Verslag kritische dialoog,

Verslag vierde kritische dialoog - werken aan nichediversiteit en dwarsverbindingen

Aan deze dialoog onder leiding van Mercedes Zandwijken lag o.a. de volgende vraag ten grondslag: hoe kunnen grotere ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen voor een inclusieve economie?

Publicatie

Verder met kwartiermaken - Doortje Kal

Afscheidscollege Doortje Kal, bijzonder lector kwartiermaken, december 2013

Op 13 december 2013 gaf Doortje Kal haar afscheidscollege als bijzonder lector kwartiermaken. Zij deed daarin onder meer verslag van de vijf door haar georganiseerde kritische dialogen. Die dialogen leveren (iets als) een agenda op voor de komende jaren, waarbij het voeren van 'de dialoog' zelf ook als agendapunt genoteerd kan worden!

Lees meer

Nieuws

Ga naar socialevraagstukken.nl

Sociale Vraagstukken publiceert verkorte versie afscheidscollege Doortje Kal

Geplaatst: 15 januari 2014

De prestatiemaatschappij sluit mensen in kwetsbare posities uit. Docenten, studenten, professionals, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen bespraken op Hogeschool Utrecht in vijf kritische dialogen de mogelijkheden voor een waarlijke participatiesamenleving. De kritische dialoog is een vorm van praktijkgericht onderzoek. Kort gezegd bestaat ze uit het bijeenbrengen van verschillende perspectieven rond een gezamenlijk als belangrijk ervaren thema. In dit specifieke geval hebben per keer ongeveer zeventig stakeholders in vijf kritische dialogen gesproken over respectievelijk de kracht van kunst in het werken aan ruimte voor anders-zijn, over ‘burgervriendschap’, wijkgericht werken, een inclusieve economie en over hoe uitsluiting op grond van etniciteit ziek maakt.

Nieuws

Inclusieve economie - bijeenkomst op Hogeschool Utrecht

4e kritische dialoog in het kader van het lectoraat kwartiermaken donderdag 7 februari van half drie tot zes

Geplaatst: 22 januari 2013

Thema: hoe komen mensen met een arbeidshandicap aan werk en hoe betekenisvol is dat voor mens en samenleving. Met medewerking van o.a De normaalste zaak, het Platform voor een duurzame en solidaire economie en Werken in de wijk. Gespreksleider Mercedes Zandwijken. Ga voor achtergrondinformatie naar www.kwartiermaken.hu.nl en meld je aan. www.djust.nl/clients/HU/KD4/index.html

Link

Naar een inclusieve economie

De Normaalste Zaak is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. ‘Inclusief ondernemen’ noemen we dat. Optimaal gebruikmaken van de diversiteit en talenten van mensen.

Agenda

Openbare les Doortje Kal

17 december 2011

In juni van dit jaar werd Doortje Kal bijzonder lector kwartiermaken aan Hogeschool Utrecht. 16 december houdt zij haar inaugurele lecorale rede. U bent daar van harte welkom. De openbare les wordt voorafgegaan (15.00 uur) door een presentatie van Photovoice onder leiding van Madeleine Prinsen en Dominique Leenders, kwartiermakers van GGZ-Breburg. Graag voor 9 december opgeven.

Lees meer

Pagina 1/2 Ouder

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.