Kwartiermaken

234 matches voor “kwartiermaken”.

Deutsch

Inklusion für die gemeindepsychiatrische Praxis - Ratzke, Bayer & Bunt (Hg.)

Erfahrungen aus einem Modellprojekt - Psychiatrie Verlag - jetzt erschienen, 2020

"In diesem Buch steht die Inklusion von Menschen mit schweren und lang andauernden psychischen Erkrankungen im Mittelpunkt. Es werden die theoretischen Grundlagen und praktischen Erfahrungen eines vierjährigen Modellprojektes der Diakonie Deutschland beschrieben. (...) Orientiert haben wir uns zunächst an dem niederländischen Modell des Kwartiermakens von Doortje Kal (siehe S. 40 ff.), in dem die Ausgrenzungsprozesse gegenüber psychiatrieerfahrenen Menschen zur Sprache kommen. Diesem Istzustand wird die Vision einer sozialeren und gastfreundlichen Gesellschaft gegenübergestellt, die vielfältiger, offener, inklusiver und damit auch widerstandsfähiger ist. (....)"

Mehr…

Nieuws

Inklusion für die gemeindepsychiatrische Praxis - Ratzke, Bayer & Bunt (Hg.)

Erfahrungen aus einem Modellprojekt - Psychiatrie Verlag, Köln, 2020

Geplaatst: 6 januari 2020

Kwartiermaken krijgt in dit modelproject als een 'leidend beginsel' (Leitgedanken) de volle aandacht, niet alleen in de bijdrage van mijzelf en die van Fritz Bremer, maar ook in het Voorwoord en in de bijdrage van Katharina Ratzke en Svenja Bunt en in het slothoofdstuk van Ratzke.

Lees meer

Nieuws

Wat werkt voor ondernemende migranten? De Lange, Berntsen, Hoenoeman, Kalas

Een studie naar ervaren mechanismen van in- en uitsluiting in recht en praktijk - GAK & Universiteit van Amsterdam

Geplaatst: 6 januari 2020

De volgende onderzoeksvraag stond centraal: Welke in- en uitsluitingsmechanismen op individueel, beleids- en arbeidsmarktniveau ervaren migranten en vluchtelingen bij het starten als zelfstandig ondernemer in Nederland? Welke verbeteringen zijn nodig om hen daarbij te ondersteunen?
Kwartiermaken in de zin van ruimte maken in de ontvangende samenleving (naast de persoonlijke begeleiding) blijkt van het grootste belang.
Aanbeveling 21 (blz. 233) Werk met programma's die gericht zijn op kwartiermaken om inclusie te bevorderen.

Lees meer

Nieuws

Foto-expo Kwartiermaken in Gent

Eerste publieke vertoning van foto's van Potvliege, waarmee aandacht wordt gevestigd op aangekaarte problematiek

Geplaatst: 29 oktober 2019

Kwartiermaken betekent het zoeken en creëren van gastvrije plekken voor mensen die moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij. “Sedert enkele jaren wordt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid steeds meer naar zo een plaatsen gezocht. Men gelooft dat langdurige opnames heel wat nadelen hebben voor de mensen die er verblijven. Hulpverleners geven zorg aan huis en ondersteunen ook buurten om mensen te helpen samen te leven”, verduidelijkt Potvliege. lnkd.in/dgPJmJP

Lees meer

Nieuws

Demonen - Expositie en boek Bauke Huizinga

Deze week - Galerie Weesperzijde 94 Amsterdam 12-19 uur

Geplaatst: 14 oktober 2019

Zaterdag bezocht ik de opening van een prachtige expositie van het nagelaten werk van kunstenares Bauke Huizinga (1951-2011). Ik kende Bauke van het Dagactiviteitencentrum (Dac) Vondelstraat waar vanuit begin jaren 90 het eerste project kwartiermaken startte. Bij de start van dat project legde Bauke een betekenisvolle verklaring af die hieronder in iets (!) ingekorte versie is weergegeven. De expositie gaat namelijk gepaard met de uitgave van een boek (Bauke Huizinga - kunstenares), zeer zorgvuldig en prachtig samengesteld door Baukes zus Nienke Huizinga en Chiel Veffer die ook de vormgeving verzorgde. Onderstaand 'positief startsignaal aan de categoriaal opbouwwerker die de opdracht krijgt de drempels in de maatschappij te slechten voor mensen met een psychiatrische achtergrond' staat in dit boek op blz. 33 afgedrukt. Zie ook www.weesperzijde.nl/galerie_item.php?id=41

Lees meer

Nieuws

Mens tussen de mensen

Handboek GGZ in de Wijk

Geplaatst: 28 september 2019

In het kader van het programma 'Nieuwe wegen ggz en opvang' heeft Movisie (kennis en aanpak van sociale vraagstukken) alweer even geleden dit handboek uitgebracht met de medewerking van kwartiermakers van GGZ InGeest (ggz-coaches), Dynamo, Stadsdeel Zuid gemeente Amsterdam en Team ED. Auteur is Thea Meinema. Vragen als wat heeft de ander nodig om zich thuis te voelen en wat heb jij als buur, vereniging, Huis van de wijk, werkgever of collega nodig om dat te kunnen bieden - staan centraal. GGZ in de Wijk sluit aan bij drie interventies die zijn ondergebracht in de databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie: Wijk en Psychiatrie, Herstellen doe je zelf en Kwartiermaken.

Lees meer

Nieuws

Inklusion für die gemeindepsychiatrische Praxis verschijnt 18 november

Erfahrungen aus einem Modellprojekt - Katharina Ratzke, Wofgang Bayer en Svenja Bunt (red.)

Geplaatst: 28 september 2019

Waaruit bestaan de drempels voor mensen met een psychiatrische achtergrond en hoe kunnen deze geslecht worden. Met deze vragen ging een wetenschappelijk begeleid project aan de slag in 5 voorbeeldprojecten. Het boek schetst de onderliggende concepten (o.a. kwartiermaken!), hun doelen en vooral de vertaling naar de praktijk.

Lees meer

Deutsch

Inklusion für die gemeindepsychiatrische Praxis - Psychiatrie Verlag

Erfahrungen aus einem Modellprojekt - Katharina Ratzke, Wolfgang Bayer, Svenja Bunt (Hg.)

Das Buch zeigt, in welche Richtung es gehen kann, wenn die Forderung nach »Inklusion in der Gemeinde« zur Praxis wird: ein Inspirationsbuch für eigene Inklusionsprojekte. Worin bestehen die Barrieren von Menschen mit psychischen Erkrankungen und wie können sie überwunden werden? Dieser Frage ging ein wissenschaftlich begleitetes Projekt an fünf Modellstandorten nach. Das Buch skizziert die zugrunde liegenden Konzepte zur Inklusion aus der Sozialpsychiatrie, der Behindertenhilfe und der Quartiersentwicklung (Kwartiermaken), ihre Ziele und vor allem deren Umsetzung in die Praxis. Ein Fortbildungscurriculum, Interviews mit beteiligten Akteuren und ein Fazit mit konkreten Vorschlägen runden das Buch ab. 18. nov. 2019 Psychiatrie Verlag

Mehr…

Pagina 1/24 Ouder

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.