Kwartiermaken

7 matches voor “maatjesprojecten”.

Boek

Buiten het gewone

Doortje Kal - 10 lezingen over kwartiermaken

zie voor het voorwoord van Peter Dierinck en de inleiding van Gerda Scholtens verder bij Nieuws ! Daar zijn ook twee (lovende) recensies te vinden en meer.

Publicatie

Burgervriendschap. Hoe kan de kracht van maatjesprojecten in het kader van de Wmo worden versterkt?

Verslag van de tweede kritische dialoog

Vriendendiensten en maatjesprojecten zijn er sinds hun ontstaan in de jaren negentig in soorten en maten. Ze hebben bewezen betekenisvol te kunnen zijn voor de betrokkenen. De relaties die daarin worden aangegaan zouden, in navolging van de ethicus Hans Reinders ‘burgervriendschappen’ genoemd kunnen worden. ‘Vriendschap’ is hier uitdrukking van een publieke deugd, die daadwerkelijk samenleven mogelijk wil maken. Burgervriendschap bestaat daar waar burgers voor elkaar medeburger zijn; men heeft deel aan elkaars leven zodanig dat ieder kan gedijen. Zulke ‘burgervriendschappen’, lijken een uitgelezen ogelijkheid om de oriëntatie op participatie, die onder andere in de Wmo is neergelegd, te realiseren. Het actieve burgerschap van weerbaarder burgers ondersteunt het meedoen en erbij horen van burgers in kwetsbare posities.

Publicatie

Over het hoofd gezien - Doortje Kal

Eigen kracht is niet alleen beleid maar ook een beweging

Artikel in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken zomer 2014, nr 2. Over het hoofd wordt gezien dat vermaatschappelijking en het verlangen naar belangstelling voor kracht en talent naast aandacht voor kwetsbaarheid, ook een beweging van onderop betreft..

Lees meer

Nieuws

ORANJE FONDS DONEERT 10.000 Euro aan ‘project’ Lof der zichtbaarheid binnen de Vrede van Utrecht

De kracht van kunst in het werken aan ruimte voor anders-zijn

Geplaatst: 29 juni 2013

UTRECHT - Door het Oranje Fonds konden in Utrechtse wijken in het midzomerweekend van 21, 22 en 23 juni van 2013 de werelden van mensen met en zonder beperking worden samengebracht.
(Het hier afgebeelde schilderij is van De Jong van Atelier De Boogh - voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.)

Lees meer

Nieuwsbrief

‘Nieuwsbrief’ oktober 2012

Kom 8 november naar de kritische dialoog over 'Burgervriendschap'

Burgervriendschap is een centraal thema binnen kwartiermaken. In 'burgervriendschap' drukt zich de behoefte uit elkaars medeburger te zijn, opdat ieder kan gedijen.

Lees meer

Nieuws

17 februari 2012: publicist Anil Ramdas is dood.

"Wat is er mooier dan partij te kiezen voor iemand die niet gelijksoortig is aan jezelf?"

Geplaatst: 18 februari 2012

Het opnemen voor de vreemdeling, is dat niet de morele kern van multiculturalisme? vraagt Anil Ramdas zich af in zijn Socrateslezing, 1997. Daarin pleit hij indringend voor vriendschap tussen mensen uit verschillende bevolkingsgroepen.

Lees meer

Publicatie

Intentieverklaring ‘psychisch kwetsbare burger in de WMO’ - november 2009

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en GGZ-Nederland

Het verbeteren van de positie van mensen met een ernstige psychische aandoening
vraagt om een uitstekende samenwerking tussen ggz-sector en de Nederlandse
gemeenten. GGZ Nederland, als branchevereniging van de sector die verantwoordelijk is
voor de ggz, en de VNG als vereniging van de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor
de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hebben daarom
besloten samen een intentieverklaring op te stellen. Doel van die verklaring is te komen
tot een optimale samenwerking.

Lees meer

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.