Kwartiermaken

8 matches voor “moskee”.

Boek

Handboek Kwartiermaken - Peter Dierinck

De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg - Witsand Uitgevers, 2020

Van overheidswege werd Peter Dierinck een jaar in de gelegenheid gesteld Vlaanderen enthousiast te maken voor kwartiermaken als 'een sensibiliserend concept'; dit Handboek is een van de resultaten. Wouter Beke, sinds oktober 2019 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebstrijding schreef een Voorwoord. Beke schrijft: Kwartiermaken gaat uit van een nieuwe kijk op geestelijke gezondheid en dat is anno 2020 een belangrijke meerwaarde voor onze aanpak. Het mentale welzijn van onze bevolking is een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Al vele decennia zien we onze materiële welvaart toenemen, maar we worden er niet altijd gelukkiger van. Kwartiermakers erkennen de belangrijke rol die de samenleving speelt en proberen de omgeving rond de kwetsbare mens te veranderen - door het lokale weefsel te versterken, te zorgen voor meer gastvrije plekken en verbindingen te creëren. Beke bedankt Peter Dierinck voor zijn mooie werk. Hij bedankt ook alle mensen die met dit boek mee willen werken aan een betere wereld voor kwetsbare mensen. Zie bij Nieuws op deze site de boeiende registratie van de aanbieding van het Handboek.

Lees meer

Publicatie

Kwartiermaken en burgerschap - Doortje Kal

Lezing conferentie 'Van patiënt naar burger' - 7 april 2011 Parnassos, Steunpunt GGZ Utrecht en Cliëntenbelang Utrecht

Op 7 april organiseerde Steunpunt GGZ Utrecht met CliëntenBelang Utrecht de conferentie 'Van Patiënt naar Burger' in Parnassos Utrecht. Daarin spraken deelnemers over de antwoorden die instellingen voor zorg en welzijn, de lokale overheid en de organisaties van cliënten en hun betrokkenen hebben op de komende veranderingen op het terrein van de zorg voor mensen met psychiatrische problematiek. Bijna zeventig deelnemers onderzochten met elkaar wat FACT daarin kan betekenen, hoe de wijkgerichte aanpak er uit moet gaan zien, welke rol ervaringsdeskundigheid daarin heeft, hoe er met crises moet worden omgegaan en wat de betekenis is van kwartiemaken. Ga voor de andere lezingen naar www.ggzutrecht.nl Zie ook 'Kwartiermaken in de WMO'.

Lees meer

Publicatie

De Omslag naar meer kwartiermaken - Doortje Kal

Column in MEER, kwartaalmagazine van De Omslag

MEER. is een kwartaalmagazine boordevol informatie over speciale activiteiten en projecten voor kwetsbare burgers in Amsterdam. Een uitgave van De Omslag en gratis verkrijgbaar op ruim 150 Amsterdamse zorg- en welzijnslocaties.

Lees meer

Nieuws

De omslag naar meer kwartiermaken - Doortje Kal

Column in MEER. Juni 2010

Geplaatst: 23 juni 2010

MEER. is een kwartaalmagazine boordevol informatie over speciale activiteiten en projecten voor kwetsbare burgers in Amsterdam. Een uitgave van De Omslag en gratis verkrijgbaar op ruim 150 Amsterdamse zorg- en welzijnslocaties.

Lees meer

Publicatie

Moslims en psychiatrie in Nederland - Doortje Kal

Verslag van een verkennend onderzoek in het kader van de Vrije Stoel van Mikado - september 2004

Dit rapport is een verkennend onderzoek naar de betrokkenheid van de islamitische gemeenschap bij ‘hun’ psychiatrische patiënten en hoe die gemobiliseerd, versterkt en ondersteund kan worden. Moskeeën en hun geloofsgemeenschappen hebben het potentieel in zich om ‘er te zijn’ voor moslims met psychiatrische problemen. Alleen lijkt het erop dat dit potentieel gereactiveerd moet worden. Dit onderzoek van Doortje Kal maakt duidelijk dat er mogelijkheden zijn om met steun van islamitische sleutelpersonen en organisaties zoals Ihsan, een dergelijk proces van maatschappelijke activering in gang te zetten.
Prijs: € 21,00 (excl. verzendkosten).
Uitgave: september 2004, 40 pagina's.
ISBN: 90-77782-04-2

Via deze link kunt u het rapport bestellen: www.mikadonet.nl/publicatiedetail.php?id=48 ?

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.