Kwartiermaken

13 matches voor “presentiebenadering”.

Publicatie

Meer gelijk dan eigen - Andries Baart

Betekenis van de presentiebenadering voor de vermaatschappelijking

'Er is een verwantschap tussen 'kwartiermaken' zoals Doortje Kal dat in haar mooie dissertatie heeft beschreven en de presentiebenadering zoals ik die heb uitgewerkt', stelt Andries Baart in zijn lezing op de conferentie die aan dit proefschrift was gewijd, Krasnapolsky, 19 december 2001. Vermaatschappelijking betekent volgens Baart dat iemand vanuit een positie buiten het gewone maatschappelijke verkeer en buiten het alledaagse sociale leven weer deel kan gaan nemen aan dat maatschappelijke leven. 'De centrale stelling in het boek van Doortje Kal luidt dat vermaatschappelijking slechts kans van slagen heeft als er in die samenleving werkelijke ruimte wordt gemaakt voor deze mensen die 'verschillen' of 'anders zijn'. Baart gaat in zijn lezing op drie voorwaarden van het welslagen van vermaatschappelijking in, voorwaarden die draaien om het optreden van de werker: hoe kan hij dicht bij de 'ongewone ander' komen, hoe kan hij bevorderen dat anderen erbij blijven en welk beleid steunt deze pogingen? Hij maakt daarvoor (natuurlijk) gebruik van de presentietheorie.

Publicatie

Presentie in de zelfhulpgroep - Doortje Kal

In 2002 vierde de zelfhulpgroep Rotterdam-Zuid haar 5-jarig jubileum. Doortje Kal hield daar een feestrede, waarin zij het er voor elkaar zijn en de concrete verbondenheid van de zelfhulpgroep roemde. In een zelfhulpgroep stopt men elkaar - anders dan vaak wordt gedacht - niet in een passieve slachtofferrol. Geprobeerd wordt om juist de voorwaarden te scheppen zodat de ander als actor - als handelend persoon - kan verschijnen.

Lees meer

Publicatie

Zorg voor kwetsbare groepen - Doortje Kal

Over mismatch, presentie en gastvrijheid

Op 6 februari 2002 vierde de GGD Regio IJssel-Vecht te Zwolle haar vijftigjarig bestaan met een congres. Doortje Kal stelt in haar lezing dat de zorg voor kwetsbare groepen de kern van de - immers publieke - taak van de GGD uitmaakt. Maar wat zijn precies 'kwetsbare groepen', wat kan de presentiebenadering daarvoor betekenen, hoe kan je het 'erbij horen' van mensen in de marge mogelijk maken en kwaliteit geven, hoe werken kwartiermakers aan het herstel van het contact tussen de wereld van standaardburgers en die van kwetsbare groepen

Publicatie

Betekenis van de presentiebenadering voor de sociale psychiatrie - Doortje Kal

De psychiatrie is 'het sociale' een beetje kwijtgeraakt. De medisch-biologische benadering heeft het moeilijk gemaakt anders te denken dan in termen van gezond of psychisch ziek. Deze benadering heeft het integratiepotentieel van de samenleving niet verhoogd. Een benadering die wel het sociale onder de aandacht brengt is de presentiebenadering. In deze lezing ter gelegenheid van het afscheid van de Groningse spv-er John Getkate worden die vragen behandeld: Hoe kan je dichtbij 'de ongewone ander' komen; hoe kan je bevorderen dat anderen bij 'de ander' blijven en welk beleid steunt deze pogingen. Goede hulp- en dienstverlening herkent men eraan dat ze zich afstemt op de zwakste of meest problematische hulpzoeker.

Publicatie

De waarde van nabijheid - Doortje Kal

Over de betekenis van de presentiebenadering voor de vermaatschappelijking

Het 'met en voor mensen er zijn' in heel zijn eenvoud èn complexiteit, blijkt voor mensen die vaak een beeld van sociale overbodigheid krijgen opgedrongen, weldadig. Hoe dat precies werkt heeft Andries Baart in een lijvig boek uiteengezet. Dit artikel richt de aandacht o.a. op het voor de presentiebenadering belangrijke begrip 'exposure', de onderdompeling van de voor de professional vreemde wereld van veel van zijn cliënten. De exposure moet helpen eigen (voor)oordelen te doen krimpen ten gunste van het begrip voor het leven van de betrokkenen.

Publicatie

De kern is aandacht - Doortje Kal en Majone Steketee

Interview met Andries Baart over de presentiebenadering

Voorjaar 2001 interviewden Doortje Kal en Majone Steketee prof. Andries Baart over de betekenis van de presentiebenadering voor de geestelijke gezondheidszorg.
"Het is een misverstand te denken dat present zijn makkelijk is. Werkers moeten het vermogen hebben om met verstand zowel de regels serieus te nemen als aan hun laars te lappen. Het probleem is dat hoe krachtiger de modellen zijn, hoe beperkter de handelingsmogelijkheden en hoe meer mensen juist als mens erbij inschieten. De specialistische behandeling plaatst te veel van de mensen tussen haakjes.'

Publicatie

Men zoekt een mens en krijgt een functionaris

Buurtpastores bereiken iets dat in de geestelijke gezondheidszorg vaak gemist wordt: ze zijn present. Ze gaan zorgzame betrekkingen aan met mensen in de marge. Betrokken nabijheid zit vaak niet in het repertoire van de hulpverlener. De ggz kan haar voordeel doen met de presentiebenadering van de buurtpastores.

Pagina 1/2 Ouder

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.