Kwartiermaken

25 matches voor “rmo”.

Boek

Handboek Kwartiermaken - Peter Dierinck

De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg - Witsand Uitgevers, 2020

Van overheidswege werd Peter Dierinck een jaar in de gelegenheid gesteld Vlaanderen enthousiast te maken voor kwartiermaken als 'een sensibiliserend concept'; dit Handboek is een van de resultaten. Wouter Beke, sinds oktober 2019 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebstrijding schreef een Voorwoord. Beke schrijft: Kwartiermaken gaat uit van een nieuwe kijk op geestelijke gezondheid en dat is anno 2020 een belangrijke meerwaarde voor onze aanpak. Het mentale welzijn van onze bevolking is een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Al vele decennia zien we onze materiële welvaart toenemen, maar we worden er niet altijd gelukkiger van. Kwartiermakers erkennen de belangrijke rol die de samenleving speelt en proberen de omgeving rond de kwetsbare mens te veranderen - door het lokale weefsel te versterken, te zorgen voor meer gastvrije plekken en verbindingen te creëren. Beke bedankt Peter Dierinck voor zijn mooie werk. Hij bedankt ook alle mensen die met dit boek mee willen werken aan een betere wereld voor kwetsbare mensen. Zie bij Nieuws op deze site de boeiende registratie van de aanbieding van het Handboek.

Lees meer

Nieuws

Verschijning Handboek Kwartiermaken van Peter Dierinck

Witsand Uitgevers brengt op 28 oktober 2020 dit Handboek uit

Geplaatst: 9 oktober 2020

Het boek draagt als ondertitel 'De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg'. De voorstelling gaat door in de Blaisantkerk van 14.00u tot 16.00u (ontvangst vanaf 13.130u).
Stad Gent organiseert de voorstelling.

Lees meer

Nieuws

Volunteer work with vulnerable persons in the community - a study about inclusion

Op deze site staat in de sectie Engels dit gister gepubliceerde artikel van Kruithof, Suurmond, Kal en Harting

Geplaatst: 23 april 2020

Performing work is regarded as a key factor in the social inclusion of vulnerable persons. However, such social inclusion appears to be problematic in both mainstream and segregated settings. We aimed to examine whether volunteer work in integrated settings could be a suitable alternative. In a case study, we interviewed 13 vulnerable persons who were enabled—through a “Quarter Making” intervention—to perform volunteer work in a community setting. Data were analyzed using concepts from social epidemiology and social sciences.

Lees meer

English

Volunteer work with vulnerable persons in the community - a study about inclusion

Kasper Kruithof, Jeanine Suurmond, Doortje Kal en Janneke Harting

Performing work is regarded as a key factor in the social inclusion of vulnerable persons. However, such social inclusion appears to be problematic in both mainstream and segregated settings. We aimed to examine whether volunteer work in integrated settings could be a suitable alternative. In a case study, we interviewed 13 vulnerable persons who were enabled—through a “Quarter Making” intervention—to perform volunteer work in a community setting. Data were analyzed using concepts from social epidemiology and social sciences.

Read more

Nieuws

Neoliberalisme verdringt politiek en moreel debat

Bescheiden bespreking van het boek van Thomas Biebricher Onvermoed en onvermijdelijk. De vele gezichten van het neoliberalisme

Geplaatst: 22 oktober 2017

htps://www.tijdschriftdeviant.nl/384-neoliberalisme-verdringt-politiek-en-moreel-debat

Masterclass neoliberalisme en zorg

Op donderdag 2 november organiseert stichting Critical Ethics of Care een Nederlandstalige masterclass over de invloed van neoliberalisme op zorg, welzijn en onderwijs. Aanleiding is Biebrichers boek.

Neoliberalisme zit in het DNA van de moderne samenleving. Het is bepalend voor de manier waarop burgers geacht worden met elkaar om te gaan en voor de manier waarop problemen in de samenleving benaderd worden: meer markt, minder overheid, meer eigen regie en meer zelfredzaamheid. Neoliberalisme beïnvloedt mensen en organisaties zelfs waar het niet wordt vermoed. En neoliberalisme lijkt de enige manier te zijn voor het vormgeven van de huidige samenleving. Dat levert prangende vragen op als:
♦ Als deregulering de oplossing is, waar komen dan al die regels vandaan?
♦ Als je regie moet voeren over je eigen leven, mag je dan ook nog kwetsbaar zijn?
♦ Als overheden zorg gaan aanbesteden, wat zijn duurzame verbindingen met de samenleving dan waard?
♦ Zijn buzzwords zoals co-creatie en resilience slimme verpakkingen van het neoliberale gedachtegoed óf een alternatief voor dat gedachtegoed?

De masterclass is op 2 november van 17.30 tot 20.45 uur in Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. Met inleidingen door Erna Molenaar, Guus Timmerman, Ed de Jonge en Jan den Bakker. Kosten € 100 (inclusief boek Biebricher). Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Publicatie

Presentie

Meedoen gaat niet vanzelf. In gesprek met kwartiermaakster Anne Tuk

De professionele hulpverlening laat in onze door marktdenken gestuurde samenleving
haar oren hangen naar een ideologie van maakbaarheid. Het ‘beter
maken’ van breekbare of gebroken mensen is het ‘product’ waarnaar gestreefd
wordt. Maar de maakbaarheidscultuur past niet bij deze mensen, al was het
maar omdat veel leed en lijden niet kùnnen verdwijnen, en de suggestie dat dat
wel zo zou zijn, ze slechts vergroot. Hoe meer onze samenleving wordt beheerst
door het (moeten) kunnen, hoe schrijnender wordt ervaren wat we niet
kunnen. Baart stelt daar tegenover dat present zijn zich afspeelt in een context
van lijden. Dat is: troost. Niet de bestrijding van gebrokenheid schept zin, maar
de concrete, actieve toewijding aan de kwetsbaarheid. Troosten is op die manier
een vorm van handelen.

Lees meer

Publicatie

Verder met kwartiermaken - Doortje Kal

Afscheidscollege Doortje Kal, bijzonder lector kwartiermaken, december 2013

Op 13 december 2013 gaf Doortje Kal haar afscheidscollege als bijzonder lector kwartiermaken. Zij deed daarin onder meer verslag van de vijf door haar georganiseerde kritische dialogen. Die dialogen leveren (iets als) een agenda op voor de komende jaren, waarbij het voeren van 'de dialoog' zelf ook als agendapunt genoteerd kan worden!

Lees meer

Nieuws

Ervaringsfestival Roermond

19 en 20 september

Geplaatst: 14 september 2013

Mondig Roermond houdt op donderdag 19 en vrijdag 20 september een sprankelend ervaringsfestival in de binnenstad van Roermond.
Het doel van het festival is om ‘gezonde’ burgers te laten ervaren hoe het is te leven met een psychische, lichamelijke beperking of verstandelijke beperking, maar vooral ook om te laten zien dat mensen ondanks een kwetsbaarheid kwaliteiten en talenten hebben.
Tijdens het festival is er aandacht voor kunst, muziek, gedichten en verschillende demonstraties. Met het festival wil de organisatie werken aan destigmatisering, meer begrip creëren en acceptatie. Het festival wordt gehouden op het Munsterplein in Roermond. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van een ruimte van Etal-Arte, om kunstwerken op te hangen.
Mondig Roermond is een samenwerkingsplatform van cliënten en professionals van Wel.kom, Mensana, RiaggZuid en buurtbewoners en de wijkraad van diverse Roermondse wijken, en wordt ondersteund door de gemeente Roermond. Aan het ervaringsfestival nemen ook PWS, Moveoo, Daelzicht en andere organisaties deel.
Kijk voor meer informatie en het programma op de website van Mondig Roermond.

Op donderdag 19 september 2013 van 13.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag 20 september 2013 van 13.00 uur tot 18.00 uur organiseert de Stichting Riagg Zuid op het Munsterplein en voor een deel in de Munsterstraat het Ervaringsfestival; een festival in het kader van de destigmatisereing van kwetsbare groepen. Tijdens dit evenement zullen kraampjes met kunst te bezichtigen zijn, er worden gedichten voorgedragen en muziek ten gehore gebracht vanaf de kiosk. Tevens is een rolstoelparcours aanwezig. e.e.a wordt georganiseerd om bezoekers te laten ervaren hoe het is om met een beperking om te moeten gaan.

Lees meer

Nieuws

Uitsluiting maakt ziek

Vijfde kritische dialoog Hogeschool Utrecht 7 maart

Geplaatst: 22 februari 2013

Stigmatisering, zelfstigmatisering, uitsluiting en discriminatie liggen dicht bij elkaar. Het lijkt erop dat jonge Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond in toenemende mate het gevoel hebben dat ze nooit echt onderdeel van de Nederlandse samenleving zullen worden. Dat maakt dat relatief veel van hen met psychische problemen kampt. Hoe kan het werken aan ruimte voor anders-zijn - kwartiermaken - ook voor hen van betekenis zijn? Belangstelling?http://lnkd.in/h-GF9K of ga naar www.kwartiermaken.hu.nl en meld je aan. Daar is ook achtergrondinformatie te vinden. De afbeelding is gemaakt door Hakim Traïdia.

Lees meer

Pagina 1/3 Ouder

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.