Kwartiermaken

10 matches voor “sociale integratie”.

Nieuws

Demonen - Expositie en boek Bauke Huizinga

Deze week - Galerie Weesperzijde 94 Amsterdam 12-19 uur

Geplaatst: 14 oktober 2019

Zaterdag bezocht ik de opening van een prachtige expositie van het nagelaten werk van kunstenares Bauke Huizinga (1951-2011). Ik kende Bauke van het Dagactiviteitencentrum (Dac) Vondelstraat waar vanuit begin jaren 90 het eerste project kwartiermaken startte. Bij de start van dat project legde Bauke een betekenisvolle verklaring af die hieronder in iets (!) ingekorte versie is weergegeven. De expositie gaat namelijk gepaard met de uitgave van een boek (Bauke Huizinga - kunstenares), zeer zorgvuldig en prachtig samengesteld door Baukes zus Nienke Huizinga en Chiel Veffer die ook de vormgeving verzorgde. Onderstaand 'positief startsignaal aan de categoriaal opbouwwerker die de opdracht krijgt de drempels in de maatschappij te slechten voor mensen met een psychiatrische achtergrond' staat in dit boek op blz. 33 afgedrukt. Zie ook www.weesperzijde.nl/galerie_item.php?id=41

Lees meer

Nieuws

Prisma en de Toekomst starten met Buren!

In Amsterdam Noord, Oost en West werken kwartiermakers aan duurzame netwerken

Geplaatst: 14 juli 2016

Het project 'Buren! We zijn er' startte in juni j.l. Samen met lokale ondernemers en buurtbewoners zullen kwartiermakers van Stichting Prisma en Stichting de Toekomst werken aan de groei van een duurzaam netwerk voor kwetsbare buurtbewoners. Stichting Prisma was in Amsterdam de afgelopen 10 jaar initiatiefnemer van de 'Ik wil met jou.... ' projecten, gericht op de sociale integratie van mensen met o.a. een licht verstandelijke beperking. Erwin Wieringa van Stichting de Toekomst is o.a. geïnspireerd door de methodiek 'Keyrings' uit Engeland.

Publicatie

Kwartiermaken - filosofische perspectieven

Over onpresenteerbaar lijden en onbenoembare strijdigheid, gastvrijheid en opschorting - het maken van een tussenstap

In het attachment vindt u een citaat uit het proefschrift van Doortje Kal: Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond, 2001, 2002, 2010, 2012 blz.59-63 (plus intermezzo vanaf blz. 64). Hieronder vindt u een introductie van de filosofische perspectieven.

Lees meer

Publicatie

Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor anders-zijn - dr. Doortje Kal

Openbare les 16 december 2011, lectoraat kwartiermaken Hogeschool Utrecht

Na een persoonlijke inleiding wordt kwartiermaken geïntroduceerd als een praktijk waarin wordt geprobeerd maatschappelijke uitsluiting tegen te gaan. Voor het werken aan gastvrijheid voor anders-zijn zijn filosofische reflecties behulpzaam, zo laat het tweede hoofdstuk zien. Het derde hoofdstuk beschrijft de onderzoeksaanpak en de onderzoeksthema's. Het vierde hoofdstuk gaat over het onderwijs aan de hogeschool en kwartiermaken.

Lees meer

Publicatie

Betekenis van de presentiebenadering voor de sociale psychiatrie - Doortje Kal

De psychiatrie is 'het sociale' een beetje kwijtgeraakt. De medisch-biologische benadering heeft het moeilijk gemaakt anders te denken dan in termen van gezond of psychisch ziek. Deze benadering heeft het integratiepotentieel van de samenleving niet verhoogd. Een benadering die wel het sociale onder de aandacht brengt is de presentiebenadering. In deze lezing ter gelegenheid van het afscheid van de Groningse spv-er John Getkate worden die vragen behandeld: Hoe kan je dichtbij 'de ongewone ander' komen; hoe kan je bevorderen dat anderen bij 'de ander' blijven en welk beleid steunt deze pogingen. Goede hulp- en dienstverlening herkent men eraan dat ze zich afstemt op de zwakste of meest problematische hulpzoeker.

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.