Kwartiermaken

Wat is kwartiermaken?

De samenleving biedt mensen met een psychiatrische achtergrond en bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking niet al te veel kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. Kwartiermaken staat voor de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen in de marge om erbij te horen en mee te doen naar eigen wens en mogelijkheden.
Volgens de van Dale is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De 'onderneming' is hier een gastvrije, inclusieve samenleving voor mensen die met uitsluiting te maken hebben.

Landelijk Steunpunt Kwartiermaken

Sinds het verschijnen van haar proefschrift in 2001 onderhoudt Doortje Kal het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken.

Het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken probeert o.a. via deze site het gedachtegoed van kwartiermaken onder de aandacht te brengen, te inspireren tot kwartiermaakpraktijken en deze te ondersteunen en te coachen. Het Steunpunt biedt een aanspreekpunt voor mensen die zich oriënteren op het gedachtegoed en de praktijk van kwartiermaken. Via de digitale Nieuwsbrief worden belangstellenden op de hoogte gehouden van landelijke en lokale ontwikkelingen, van inspirerende boeken en congressen, nieuwe initiatieven en standvastige praktijken. Zie voor de 'Werkgroep kwartiermakers' elders op deze bladzijde.

Het boek Kwartiermaken

Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond

Bekijk cover Download omslag

Voorjaar 2010 is in eigen beheer een derde (ongewijzigde) druk van het proefschrift 'Kwartiermaken' uitgebracht en voorjaar 2012 een vierde - voor tien euro te bestellen via d.kal@kwartiermaken.nl Het samenvattende achtste hoofdstuk is bij publicaties te downloaden: 'Waar het huis geen zorg krijgt vindt de ontmoeting niet plaats'. De flaptekst is hieronder te lezen.

Met het beleid van vermaatschappelijking zoals dat de afgelopen decennia is ingezet, wordt beoogd maatschappelijke uitsluiting van mensen met een psychiatrische achtergrond tegen te gaan. Zorg dicht bij huis en 'maatschappelijke steunsystemen' moeten een proces 'van patiënt naar burger' mogelijk maken. Tot nog toe is te weinig aandacht uitgegaan naar wat sociale integratie van 'mensen die anders zijn' vergt van instituties en burgers.
In het boek Kwartiermaken is gezocht naar theorieën die kunnen helpen het 'ruimte maken voor de vreemde ander' - Kwartiermaken - te doordenken. Het Franse differentiedenken, de hermeneutiek, de 'theorie van de presentie' en de 'ethiek van de zorg' blijken bronnen van zowel (maatschappij)kritiek als inspiratie. De centrale vraag is hoe concreet gewerkt kan worden aan een gastvrij onthaal in buurtcentra en vrijwilligerswerk, in het denken over anders zijn, in de verhouding tussen uiteenlopende professionals en cliënten en in vriendschap en burgerschap. (Flaptekst, 2001)

Nieuwsbrief

Hieronder kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken. Onder [nieuwsbrief] vindt u eerder verstuurde nieuwsbrieven.

Nieuws/Agenda

Wat stelt de cliëntenbeweging in de GGz voor!?  22 juni Tolhuistuin

Presentatie Canon Cliëntenbeweging GGz: Een reünie met het verleden, een gesprek over de toekomst

Geplaatst: 7 juni 2016 In twintig vensters passeren in deze Canon markante gebeurtenissen uit de geschiedenis van wat ooit de Gekkenbeweging heette, de revue. Als bijzondere gast verwelkomen we de 93-jarige Corrie van Eijk-Oosterholt die in 1972 met haar boek 'Laten ze het maar voelen' aan de wieg stond van de cliëntenbeweging. Met medewerking van Gee de Wilde, Jos van der Lans, Pertra Hünsche (redacteur van deze canon!), Jan Verhaegh, Marlieke de Jonge, Huub Beijers, Kees Onderwater, Wilma Boevink, Hamid Mansouri, Helen Greijn, Arend Jan Heerma van Voss.

IJzersterke blog van overlevingskunstenaar Marlieke de Jonge

Over hoe van 'gestoorde patiënten' door Nieuwsuur probleemloos karikaturen worden gemaakt. En dat op 4 mei.

Geplaatst: 10 mei 2016 Marlieke de Jonge ontploft: waarom wordt er uitgerekend op 4 mei op tv aandacht besteed aan ‘vermissingen uit psychiatrische klinieken’? Op 4 mei herdenken we hoe gevaarlijk het is om categorieën Nederlandse burgers apart te zetten. Blijkbaar geldt dat niet voor psychiatrische patiënten. https://www.lentis.nl/2016/05/10/9444/

Lees meer

Mensenbieb viert tienjarig jubileum

29 en 30 april in de OBA

Geplaatst: 28 april 2016 De Mensenbieb is een mooie manier om kwartier te maken, om te werken aan ruimte voor anderszijn. De mensenbieb (ook bekend als living of human library) is een initiatief dat mensen dichter bij elkaar brengt. De Mensenbieb laat het verhaal van echte mensen horen, zodat de angst voor het onbekende verdwijnt.Tijdens evenementen van de Mensenbieb kunnen mensen gratis een levend Boek lenen. Dit jaar bestaat de Mensenbieb 10 jaar en dat wordt gevierd in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).