Kwartiermaken

Wat is kwartiermaken?

De samenleving biedt mensen met een psychiatrische achtergrond en bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking niet al te veel kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. Kwartiermaken staat voor de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen in de marge om erbij te horen en mee te doen naar eigen wens en mogelijkheden.
Volgens de van Dale is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De 'onderneming' is hier een gastvrije, inclusieve samenleving voor mensen die met uitsluiting te maken hebben.

Landelijk Steunpunt Kwartiermaken

Sinds het verschijnen van haar proefschrift in 2001 onderhoudt Doortje Kal het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken.

Het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken probeert o.a. via deze site het gedachtegoed van kwartiermaken onder de aandacht te brengen, te inspireren tot kwartiermaakpraktijken en deze te ondersteunen en te coachen. Het Steunpunt biedt een aanspreekpunt voor mensen die zich oriënteren op het gedachtegoed en de praktijk van kwartiermaken. Via de digitale Nieuwsbrief worden belangstellenden op de hoogte gehouden van landelijke en lokale ontwikkelingen, van inspirerende boeken en congressen, nieuwe initiatieven en standvastige praktijken. Zie voor de 'Werkgroep kwartiermakers' elders op deze bladzijde.

Het boek Kwartiermaken

Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond

Bekijk cover Download omslag

Voorjaar 2010 is in eigen beheer een derde (ongewijzigde) druk van het proefschrift 'Kwartiermaken' uitgebracht en voorjaar 2012 een vierde - voor tien euro te bestellen via d.kal@kwartiermaken.nl Het samenvattende achtste hoofdstuk is bij publicaties te downloaden: 'Waar het huis geen zorg krijgt vindt de ontmoeting niet plaats'. De flaptekst is hieronder te lezen.

Met het beleid van vermaatschappelijking zoals dat de afgelopen decennia is ingezet, wordt beoogd maatschappelijke uitsluiting van mensen met een psychiatrische achtergrond tegen te gaan. Zorg dicht bij huis en 'maatschappelijke steunsystemen' moeten een proces 'van patiënt naar burger' mogelijk maken. Tot nog toe is te weinig aandacht uitgegaan naar wat sociale integratie van 'mensen die anders zijn' vergt van instituties en burgers.
In het boek Kwartiermaken is gezocht naar theorieën die kunnen helpen het 'ruimte maken voor de vreemde ander' - Kwartiermaken - te doordenken. Het Franse differentiedenken, de hermeneutiek, de 'theorie van de presentie' en de 'ethiek van de zorg' blijken bronnen van zowel (maatschappij)kritiek als inspiratie. De centrale vraag is hoe concreet gewerkt kan worden aan een gastvrij onthaal in buurtcentra en vrijwilligerswerk, in het denken over anders zijn, in de verhouding tussen uiteenlopende professionals en cliënten en in vriendschap en burgerschap. (Flaptekst, 2001)

Nieuwsbrief

Hieronder kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken. Onder [nieuwsbrief] vindt u eerder verstuurde nieuwsbrieven.

Nieuws/Agenda

Publicatie rond expositie Het Moederschip Beeldend Gesproken

Geplaatst: 30 augustus 2016 In april 2016 hadden Merel Schoutendorp en ondergetekende de eer als gastcurator een expositie te mogen samenstellen uit het werk van Beeldend Gesproken. Bij de opening op 10 april sprak ik per schilderij een korte tekst uit. Daarvan is nu een publicatie gemaakt. Ik hoop dat die inspireert ook vriend te worden van Beeldend Gesproken.

Prisma en de Toekomst starten met Buren!

In Amsterdam Noord, Oost en West werken kwartiermakers aan duurzame netwerken

Geplaatst: 14 juli 2016 Het project 'Buren! We zijn er' startte in juni j.l. Samen met lokale ondernemers en buurtbewoners zullen kwartiermakers van Stichting Prisma en Stichting de Toekomst werken aan de groei van een duurzaam netwerk voor kwetsbare buurtbewoners. Stichting Prisma was in Amsterdam de afgelopen 10 jaar initiatiefnemer van de 'Ik wil met jou.... ' projecten, gericht op de sociale integratie van mensen met o.a. een licht verstandelijke beperking. Erwin Wieringa van Stichting de Toekomst is o.a. geïnspireerd door de methodiek 'Keyrings' uit Engeland.

Wat stelt de cliëntenbeweging in de GGz voor!?  22 juni Tolhuistuin

Presentatie Canon Cliëntenbeweging GGz: Een reünie met het verleden, een gesprek over de toekomst

Geplaatst: 7 juni 2016 In twintig vensters passeren in deze Canon markante gebeurtenissen uit de geschiedenis van wat ooit de Gekkenbeweging heette, de revue. Als bijzondere gast verwelkomen we de 93-jarige Corrie van Eijk-Oosterholt die in 1972 met haar boek 'Laten ze het maar voelen' aan de wieg stond van de cliëntenbeweging. Met medewerking van Gee de Wilde, Jos van der Lans, Pertra Hünsche (redacteur van deze canon!), Jan Verhaegh, Marlieke de Jonge, Huub Beijers, Kees Onderwater, Wilma Boevink, Hamid Mansouri, Helen Greijn, Arend Jan Heerma van Voss. Ga naar www.tijdschriftdeviant.nl voor een prachtig verslag van Grietje Keller http://www.tijdschriftdeviant.nl/268-inspirerend-debat-over-erfenis-clientenbeweging