Kwartiermaken

Nieuws

Boekbespreking Buiten het gewone door Jaap Wijkstra

in Waardenwerk, Journal of Humanistic Studies, 2024, nr 96

Geplaatst: 11 mei 2024

".... zij doet wat zij zegt: de gehele zorgzame opzet van het boek, de kritische én verbindende taal, de vormgeving, het is doortrokken van gastvrijheid en ruimte voor de lezer. Deze lezingen zijn zelf een voorbeeld van kwartiermaken. Echt iets om mee te maken door deze lezingen tot je te nemen."
In de recensie niet genoemd, maar ik wil ze hier uitdrukkelijk wel noemen: initiatiefnemer van deze bundeling van lezingen Gerda Scholtens en vormgever Rutger Post!

Filosoferen over aanwezigheid - www.filosofie-oostwest.nl

Stichting Filosofie Oost-West organiseert een lezingencyclus waarvan ik de aftrap mag doen op 1 maart in Pakhuis de Zwijger

Geplaatst: 13 februari 2024

Diversiteit en inclusiviteit, hoe daaraan te werken in de enerzijds hyper geïndividualiseerde maar anderzijds ook hyper geprotocolleerde samenleving? Wat leert ons kwartiermaken met daarbinnen de presentiebenadering? Reserveren: reserveren.filosofieoostwest@gmail.com
www.filosofie-oostwest.nl/de-vlucht-van-de-geest-lezingencyclus/

Lees meer

Tweede druk Buiten het gewone

Tien lezingen over kwartiermaken

Geplaatst: 13 februari 2024

Twee recensenten over Buiten het gewone: Michi Almer in tijdschrift Deviant: "Doortje Kal heeft de gave dingen te benoemen op een manier die ruimte schept om ze anders te gaan zien."
Jan van Eeden in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken: "Zij heeft een reeks prachtige lezingen gehouden die jaloersmakend precies zijn geformuleerd."

Het klimaatmonster in de ogen kijken

Bescheiden bespreking van Wouter Kusters' boek Schokeffecten - deze week verschenen in tijdschriftdeviant.nl

Geplaatst: 3 november 2023

Het besef dat de klimaatverandering tot grote rampen zal leiden, dat de tijd al heel lang dringt en dat er toch weinig gebeurt, brengt bij velen een schok teweeg. Hoe kun je voorkomen dat je daar gek van wordt? Of voor gek verklaard wordt? Wie is er nu eigenlijk gek of waanzinnig in een wereld die zelf waanzinnig is in haar blinde zelfvernietiging. Wouter Kusters, bij Deviantlezers geen onbekende, schreef een magistraal boek met filosofische beschouwingen over de effecten van deze klimaatveranderingsschok. Doortje Kal las het voor ons (schrijft Deviantredacteur Michi Almer). Het spandoek is van de hand van Moniek Meinders. www.tijdschriftdeviant.nl/550-het-klimaatmonster-in-de-ogen-kijken

Lees meer

Kwartiermaken:  voor inclusie en diversiteit

Boekbespreking 'Buiten het gewone' door Michi Almer in Deviant

Geplaatst: 7 juni 2023

De lezingen die hier gebundeld zijn, zijn inspirerend en hoopgevend. Doortje Kal heeft de gave dingen te benoemen op een manier die ruimte schept om ze anders te gaan zien. Zelfredzaamheid noemt ze een hardvochtig begrip, omdat degenen die hulp zoeken omdat ze het zelf niet meer redden te horen krijgen dat ze zichzelf moeten redden. Een van de lezingen draagt de titel ‘Waar het huis geen zorg krijgt, vindt de ontmoeting niet plaats’. Het huis staat zowel voor de ggz als voor de samenleving. Ook de gastvrijheid van de psychiatrie laat te wensen over. Tegenover haar cliënten, maar ook tegenover hun familie, hun naasten, hun buren. Hoe meer er verwacht wordt van mantelzorgers, buren en andere betrokkenen, hoe belangrijker het is, dat ook zij gezien en gehoord worden als er iets extra’s nodig is of er problemen opdoemen. Ook hier is presentie van de hulpverleners belangrijk, maar helaas is die vaak ver te zoeken, onder andere vanwege de institutionele en economische structuren die hen gevangenhouden.

Lees meer

Dorothea Buck - Auf der Spur des Morgensterns.

Psychose als Selbstfindung.

Geplaatst: 18 april 2023

Dorothea Buck was een Duitse schrijfster en beelhouwster. Ze was slachtoffer van het Duitse Nazie-regime. Ze werd een betekenisvolle persoonlijkheid in de beweging van 'ervarings-deskundigen'. Ze was medeoprichter van de psychose-seminars in Hamburg (die ten voorbeeld stonden van de multiloog in Nederland) en erevoorzitter van het Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener. Dorothea Buck stierf in 2019. Haar boek is nu opnieuw uitgegeven door Psychiatrie-Verlag met een Voorwoord van Fritz Bremer - zie hieronder.

Zon-Mw-aanvraag gehonoreerd: implementatietraject GGZ in de Wijk:

landelijk en lokaal kwartiermaken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Geplaatst: 8 maart 2023

Eind vorig jaar werd deze ZonMw-aanvraag gehonoreerd. 'GGZ in de wijk is een domeinoverstijgende, herstelgerichte aanpak die mensen met een psychische kwetsbaarheid aansluitend bij hun hulpvraag zorg en ondersteuning biedt en tegelijkertijd inclusie in de wijk stimuleert.'
Zie ook de Movisie-publicatie 'GGZ in de wijk - Mens tussen de mensen' - uiteindelijk gebaseerd op de drie in de databank van Movisie opgenomen interventies: ggz in de wijk, herstelgericht werken en kwartiermaken.

Pagina 1/25 Ouder

Deze pagina is bedoeld voor Kwartiermaaknieuws met (enige) landelijke relevantie.

Moet jij jezelf thuislaten als je naar buiten gaat?

Art 1 voorkomt en bestrijdt discriminatie - ook op grond van handicap. Klik de banner hieronder aan.