Kwartiermaken

Onderwijsmodule kwartiermaken gepubliceerd

op de site van de wmo-werkplaatsen

Voor inclusie is het nodig dat alle sociale professionals en eigenlijk alle professionals in het sociale domein een 'kwartiermaak-mindset' hebben, een bewustzijn dat uitsluiting aan de hand kan zijn en bestreden moet worden door te werken aan de verwelkoming van verschil. http://www.wmowerkplaatsen.nl/kwartiermaken http://www.wmowerkplaatsen.nl/wmo-gestript-deel-11-kwartiermaken

Uit het Voorwoord
De onderwijsmodule is vanuit Hogeschool Utrecht gemaakt voor de opleidingen social work en wordt aangeboden aan de Wmo-werkplaatsen. Kwartiermaken staat in deze module voor het werken aan een inclusieve samenleving, waarin ook mensen met beperkingen erbij horen en mee kunnen doen naar eigen wens en mogelijkheden.
Voor inclusie is het nodig dat alle sociale professionals en eigenlijk alle professionals in het sociale domein een 'kwartiermaak-mindset' hebben, een bewustzijn dat uitsluiting aan de hand kan zijn en bestreden moet worden door te werken aan de verwelkoming van verschil.
Kwartiermaken is een praktijk die begin jaren negentig vanuit een Amsterdams dagactiviteitencentrum is ontwikkeld en later is doorontwikkeld in Zoetermeer. Kwartiermaken is ook theoretisch onderbouwd.
In deze module is uitvoerig geput uit theorie èn praktijk van kwartiermaken.
Deze module is niet af. Hij moet al werkenderwijze verder ontwikkeld worden, verbeterd, aangevuld, wellicht gecorrigeerd. Uw waarderend èn kritisch commentaar horen we graag.
Aan deze module is enthousiast gewerkt door een klein groepje mensen. Collega Jeroen Knevel nam als penvoerder de regie en tekent specifiek voor veel van de werkvormen.

Dr Doortje Kal
Voorheen bijzonder lector kwartiermaken Hogeschool Utrecht

Terug naar onderwijsmodule