Kwartiermaken

Verhalen verbinden - Herman Meininger

Een narratief-ethisch perspectief op sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking

Op 22 mei 2007 hield Herman Meininger aan de Vrije Universiteit zijn oratie. Hij bepleit daarin een herbezinning op het begrip 'sociale integratie'.

'.... sociale integratie zou moeten gaan over de onvoorwaardelijke aanvaarding van de ene mens door de andere. We moeten oppassen dat in het burgerschapsparadigma het anderszijn niet toch te zeer verschijnt als iets dat geassimileerd moet worden tot 'normaal' burgerschap. Dan dreigt een nieuwe opsluiting, nu niet in de inrichting maar 'in het gewone'. Meininger meent dat kwartiermaken (wel) opkomt voor sociale integratie als een interpersoonlijk proces dat helpt om mensen die zich 'een vreemde ander' voelen of door anderen als 'vreemde ander' worden gezien, te erkennen en te waarderen in hun eigenheid, dus niet ondanks, maar met de kenmerken die als vreemd worden waargenomen.
Zie ook Meininger (red.) Plaatsen waar plek is, Perspectieven op onderzoek naar sociale integratie van mensen met een verstandelijke handicap. 's Heeren Loo

Terug naar publicaties