Kwartiermaken

13 matches voor “discriminatie”.

Onderwijsmodule

Lesmodule kwartiermaken

Doel van de module is om vanuit het theoretisch fundament van kwartiermaken te stimuleren tot het werken aan inclusie

Wat is kwartiermaken en wat is er nodig om te kunnen kwartiermaken? Kwartiermaken is het zorgen voor gastvrije ruimte in de samenleving voor iedereen die anders is. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Verschijnselen als stigmatisering, zelfstigmatisering, uitsluiting en discriminatie dienen bestreden te worden. Processen van emancipatie en opschorting van vooral mentale barrières zijn noodzakelijk om verschillen tussen mensen te verwelkomen. Voor een beter begrip van wat kwartiermaken inhoudt en wat ervoor nodig is om te kunnen kwartiermaken, is een onderwijsmodule ontwikkeld.

Lees meer

Publicatie

Zonder perspectief vaart niemand wel - In gesprek met Hilleke Linthorst

Uit het Wmo-hoofdstuk in 'Meedoen gaat niet vanzelf. Kwartiermaken in theorie en praktijk'

Hilleke Linthorst is sinds 2007 kwartiermaakster in Almere vanuit Kwintes, een regionale instelling voor beschermd wonen. Zij vertelt aanstekelijk over hoe de doelstelling van de Wmo om verschillende groepen burgers bij elkaar te brengen opdat zij elkaar ondersteunen, dankzij een goede begeleiding in de praktijk lukt. Zo creëer je niches.

Lees meer

Publicatie

Verder met kwartiermaken - Doortje Kal

Afscheidscollege Doortje Kal, bijzonder lector kwartiermaken, december 2013

Op 13 december 2013 gaf Doortje Kal haar afscheidscollege als bijzonder lector kwartiermaken. Zij deed daarin onder meer verslag van de vijf door haar georganiseerde kritische dialogen. Die dialogen leveren (iets als) een agenda op voor de komende jaren, waarbij het voeren van 'de dialoog' zelf ook als agendapunt genoteerd kan worden!

Lees meer

Nieuws

Uitsluiting maakt ziek

Vijfde kritische dialoog Hogeschool Utrecht 7 maart

Geplaatst: 22 februari 2013

Stigmatisering, zelfstigmatisering, uitsluiting en discriminatie liggen dicht bij elkaar. Het lijkt erop dat jonge Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond in toenemende mate het gevoel hebben dat ze nooit echt onderdeel van de Nederlandse samenleving zullen worden. Dat maakt dat relatief veel van hen met psychische problemen kampt. Hoe kan het werken aan ruimte voor anders-zijn - kwartiermaken - ook voor hen van betekenis zijn? Belangstelling?http://lnkd.in/h-GF9K of ga naar www.kwartiermaken.hu.nl en meld je aan. Daar is ook achtergrondinformatie te vinden. De afbeelding is gemaakt door Hakim Traïdia.

Lees meer

Nieuws

Meld discriminatie wegens psychische ziekte

Wordt u gediscrimineerd vanwege uw psychische ziekte? Meld dat dan bij www.discriminatie.nl

Geplaatst: 27 september 2010

Misschien heb je de campagne van het Ministerie van Justitie op televisie of in de kranten gezien waarin mensen worden opgeroepen om discriminatie te melden. Het initiatief Samen Sterk tegen Stigma roept op om hieraan mee te werken. Waarom? Omdat 9 van de 10 mensen met een psychische ziekte ervaring hebben met discriminatie. En omdat zij buiten worden gesloten door vrienden, bij het vinden van werk of bij vrijetijdsbesteding. En daar moeten we iets aan doen!

Lees meer

Publicatie

Memomrandum voor de Kabinetsformatie 2010

Landelijk Overleg Minderheden (LOM)

Het LOM staat voor een dynamische, solidaire en pluriforme samenleving waaraan iedereen als volwaardig burger kan deelnemen. De rechten van burgers moeten erkend worden en actief uitgedragen. Er moet ruimte worden gegeven aan groepen en individuen in een achterstandspositie om zich te emanciperen en en te ontplooien en mensen moeten zelf ook initiatief kunnen tonen en medeverantwoordelijkheid kunnen nemen voor de samenleving. Het LOM staat voor een samenleving waarin cultuur niet als statisch wordt gezien. We geven gezamenlijk vorm aan een pluriforme cultuur, die zich voortdurend vernieuwt door de inbreng van mensen met uiteenlopende achtergronden. Het Rijk speelt op het gebied van integratie een initiërende, sturende, stimulerende en voorwaardenscheppende rol. Dit vraagt om een beleid dat op alle onderdelen uitgaat van en recht doet aan de diversiteit van de nederlandse samenleving en haar burgers. Elk beleidsterrein, elke dienst, elke instelling en elke organisatie dient 'diversiteitsproof' te zijn.

Publicatie

De gevarieerde samenleving

Bij wijze van eerbetoon aan de 21 juni 2010 overleden prof. Douwe van Houten, een stukje uit de 7e kwartiermakerskrant (november 1999) naar aanleiding van zijn boek 'De standaardmens voorbij' uit 1999.

Pagina 1/2 Ouder

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.