Kwartiermaken

17 matches voor “ervaringsdeskundigheid”.

Nieuws

Kwartiermakers over kwartiermaken

Bijdrage van Gerda Scholtens over 'Buiten het gewone' in het jongste nummer van Participatie en Herstel

Geplaatst: 13 september 2022

In deze bijdrage vraagt Gerda Scholtens een aantal kwartiermakers naar hun reflecties op het jongste boek van Doortje Kal, kwartiermaker bij uitstek, waarin een selectie uit haar lezingen uit de afgelopen twintig jaar is gebundeld. Aan het woord komen Anke Biermans, Henke van der Heiden, Wilma Beltman, Ahmet Türkmen en Jeroen van Heel.

"Achtergrond
Onlangs is het boek ‘Buiten het gewone’. Tien lezingen over kwartiermaken van Doortje Kal uitgekomen. De lezingen in het boek zijn een selectie uit ongeveer honderd lezingen en bestrijken een periode van 20 jaar waarin Doortje door uiteenlopende organisaties werd gevraagd om te komen spreken over het belang van kwartiermaken voor de vraagstukken waar deze organisaties zich voor gesteld zien. Dat ggz-organisaties haar vragen ligt voor de hand vanwege haar proefschrift over werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond (Kal, 2001). Maar ook een organisatie als de GGD IJsselland vroeg haar om in Zwolle een lezing te houden over de zorg voor kwetsbare mensen. En op een bijeenkomst van de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes sprak zij over ‘krachtig wonen in de wijk’. Ze droeg verder haar steentje bij aan het congres Een schat aan ervaring: ‘zorgen dat ervaringsdeskundigheid via een inclusieplatform leeft bij alle partijen in de stad’."

Boek

Buiten het gewone

Doortje Kal - 10 lezingen over kwartiermaken

zie voor het voorwoord van Peter Dierinck en de inleiding van Gerda Scholtens verder bij Nieuws ! Daar zijn ook twee (lovende) recensies te vinden en meer.

Publicatie

Stigma en De kracht van kwetsbaarheid - in gesprek met Madeleine Prinsen

in: Meedoen gaat niet vanzelf - Kal, Post, Scholtens (red.) 2012 Tobi Vroegh

“In Wolfheze was een psychiatrisch ziekenhuis gevestigd. En daar zag ik ze lopen: de anderen. De anderen, dat zijn de vreemde types, die anders denken, anders praten, anders lopen en anders ruiken dan de rest. Ik herinner me dat ze me nieuwsgierig maakten, en een beetje bang. Op de een of andere manier leken ze me niet helemaal menselijk. .....
Toen ik halverwege de jaren ‘80 zelf werd opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze veranderde mijn leven voorgoed. Er gebeurden drie dingen met me:
ik maakte kennis met angst, depressie en psychose, ik maakte kennis met de eigenaardige wereld en wetten van de psychiatrie, en vooral: vanaf dat moment behoorde ik tot de anderen.”
Annette Plooy, Stigma en stigmabestrijding, lezing voor het congres Kwartiermaken in de Wmo, 2007 www.kwartiermaken.nl/publicaties/beeldvorming-en-herstel

Lees meer

Nieuws

Verslag symposium ‘Van onkundige patiënt naar deskundige behandelaar’

Stichting Psychiatrie en Filosofie, 13 mei

Geplaatst: 29 april 2012

De Stichting Psychiatrie en Filosofie organiseerde onlangs een symposium over ervringsdeskundigheid. Het was een uiterst spannend symposium met uiteenlopende sprekers en een ongewoon publiek. Volgens Wouter Kusters, ervaringsdeskundige, filosoof en organisator van het symposium ging het erom langer stil te staan bij het fenomeen ervaringsdeskundigheid en de betekenis en consequenties ervan te onderzoeken. Dat deed hij allereerst zelf in een zeer prikkelende lezing. Verder spraken Harrie van Haaster (onderzoeker IGPB), Petra Hunsche (De strijdbare patiënt), Wilma Boevink (via de film Gekkenwerk. HEE in de psychiatrie), David Hidajattoellah (Anoiksis, onderwijskundige, methodoloog en onderzoeker/docent ervaringsdeskundigheid) en Doortje Kal over 'de rehabilitatie van de ervaring' in het perspectief van werken aan maatschappelijke ruimte voor anders-zijn. Ga naar www.psychiatrieenfilosofie.nl en lees de lezingen.

Nieuws

Week van de Psychiatrie van 26 maart tot 2 april

Contact gewenst ?! Breingeindag 26 maart in 't Veerhuis in Nieuwegein

Geplaatst: 26 februari 2012

Het Thema ‘Contact Gewenst?!’ is gekozen naar aanleiding van de Week van de Psychiatrie 2011. Het thema was toen ‘Waardevolle Zorg’. Tijdens deze week bleek contact een van de belangrijkste aspecten van waardevolle zorg te zijn. De website www.weekvandepsychiatrie.nl biedt achtergrondinformatie over het thema Contact gewenst?!. De Week van de Psychiatrie is een activiteit van landelijke en regionale cliëntenorganisaties en cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. De Week van de Psychiatrie heeft tot doel de positie van cliënten in de samenleving en in de zorg te versterken. De Week wordt gesponsord door LOC Zeggenschap in zorg.

Lees meer

Publicatie

Kwartiermaken en burgerschap - Doortje Kal

Lezing conferentie 'Van patiënt naar burger' - 7 april 2011 Parnassos, Steunpunt GGZ Utrecht en Cliëntenbelang Utrecht

Op 7 april organiseerde Steunpunt GGZ Utrecht met CliëntenBelang Utrecht de conferentie 'Van Patiënt naar Burger' in Parnassos Utrecht. Daarin spraken deelnemers over de antwoorden die instellingen voor zorg en welzijn, de lokale overheid en de organisaties van cliënten en hun betrokkenen hebben op de komende veranderingen op het terrein van de zorg voor mensen met psychiatrische problematiek. Bijna zeventig deelnemers onderzochten met elkaar wat FACT daarin kan betekenen, hoe de wijkgerichte aanpak er uit moet gaan zien, welke rol ervaringsdeskundigheid daarin heeft, hoe er met crises moet worden omgegaan en wat de betekenis is van kwartiemaken. Ga voor de andere lezingen naar www.ggzutrecht.nl Zie ook 'Kwartiermaken in de WMO'.

Lees meer

Nieuws

Doortje Kal benoemd tot bijzonder lector Kwartiermaken

Geplaatst: 20 mei 2011

Het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht heeft afgelopen woensdag dr Doortje Kal benoemd tot bijzonder lector Kwartiermaken. Dit bijzonder lectoraat wordt voor twee jaar aangehaakt bij het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van dr. Jean Pierre Wilken en maakt daarmee onderdeel uit van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Lees ook het volledig persbericht.

Lees meer

Nieuws

Week van de psychiatrie 28 maart tot 3 april 2011

Thema: Waarde-volle zorg - zie voor lokale en landelijke activiteiten www.weekvandepsychiatrie.nl

Geplaatst: 23 maart 2011

De Breingeindag vindt plaats op 28 maart in Nieuwegein. Sprekers zijn o.a. prof. Harry Kunneman van de Universiteit voor Humanistiek en Madeleine Pinsen, kwartiermaakster en HEE-docent (HEE = Herstel, ervaringsdeskundigheid en empowerment)

Agenda

Werkgroep Kwartiermakers

28 oktober 2010 – 28 oktober 2010

De werkgroep Kwartiermakers van het Platform Vermaatschappelijking komt weer bijeen op donderdag 28 oktober om 13.00 uur op het Trimbosinstituut, Da Costakade 45 te Utrecht.
Van twaalf tot een vindt - samen met de werkgroep Mantelzorg - de vergadering van het Platform vermaatschappelijking plaats. Thema: inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz, m.m.v. Dienke Boertien, projectleider van het gelijknamig landelijk project.

Pagina 1/2 Ouder

Vinden wat u zoekt

  • De zoekmachine van Kwartiermaken toont alleen matches waarin al uw zoekwoorden voorkomen.
  • Om te zoeken op gegroepeerde woorden zet u dubbele aanhalingstekens om de zoekwoorden. Voorbeeld: "maatschappelijke ruimte".
  • Als bepaalde woorden niet in het zoekresultaat mogen voorkomen zet u er een streepje voor. Voorbeeld: ruimte -maatschappelijke.
  • U kunt ook binnen deze site zoeken met Google.