Kwartiermaken

Van organisatiegebonden naar wijkgericht werken

6 december 2012

De derde kritische dialoog die in het kader van het bijzonder lectoraat kwartiermaken plaatsvindt, gaat over wijkteams. Ga voor de uitnodiging naar www.kwartiermaken.hu.nl en meld je aan (of klik hier: http://www.djust.nl/clients/HU/KD3/index.html) Gee de Wilde is gespreksleider.

Terug naar de agenda