Kwartiermaken

Agenda

Bijeenkomst Vlaamse werkgroep kwartiermaken op 21 oktober 2016

1 januari 1970 – 1 januari 1970

Graag maak ik attent op de volgende vergadering van de Vlaamse Werkgroep kwartiermaken. Uit de uitnodiging: 'Kwartiermaken gaat over het zoeken naar veilige plaatsen voor nieuwe burgers, het stimuleren van goodwill bij andere burgers, het vragen van respect voor verschil. Deze werkgroep wil inspireren en praktijk ondersteunen. De vergadering heeft plaats op vrijdag 21 oktober 2016, 13u30 – 16u00, De Valkaart, A. Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp (nabij Brugge). Agenda: Opvolging vorige bijeenkomsten, Inleiding over Kwartiermaken door Peter Dierinck, Uitwisseling, Varia. Meld uw komst: Rik@vvgg.be Vriendelijke groeten, Rik Van Nuffel'

Presentiecongres Uit de zorgval in Ede

31 oktober 2013

Tweede grote landelijke Presentie congres over twee grote kanttekeningen bij het zorgdebat zoals dat nu in Nederland plaatsvindt:1. het wegmoffelen van kwetsbaarheid met nadelige gevolgen voor niet goed kan meekomen in de samenleving en 2. het bestendigen van zorg- en hulpafhankelijkheid door een hardnekkige zorgcultuur van maakbaarheid en rationaliteit. Ga naar www.presentie.nl voor meer informatie over dit rijke congres.

Prokkel 2013

3 juni 2013 – 8 juni 2013

De week van het prokkelen èn donderdag 6 juni de nationale Prokkelstagedag. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Om de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Ga voor het laatste nieuws naar www.prokkel.nl

Lees meer

Vergaderdata Werkgroep Kwartiermakers 2012

21 juni 2012

De werkgroep Kwartiermakers vergadert in 2012 op 15 maart, 21 juni en 15 november, in principe steeds van half twee tot half vijf op het Trimbosinstituut in Utrecht. Alle kwartiermakers zijn van harte welkom. Meld je voor een uitnodiging bij Renée Eek, Reek@Trimbos.nl

Openbare les Doortje Kal

17 december 2011

In juni van dit jaar werd Doortje Kal bijzonder lector kwartiermaken aan Hogeschool Utrecht. 16 december houdt zij haar inaugurele lecorale rede. U bent daar van harte welkom. De openbare les wordt voorafgegaan (15.00 uur) door een presentatie van Photovoice onder leiding van Madeleine Prinsen en Dominique Leenders, kwartiermakers van GGZ-Breburg. Graag voor 9 december opgeven.

Lees meer

Prokkel werkt aan versterking van de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke beperking. Zie www.prokkel.nl Elk jaar is er landelijke prokkel-week met heel veel prikkelende ontmoetingen.