Kwartiermaken

Nieuws

Kwartiermakers over kwartiermaken

Bijdrage van Gerda Scholtens over 'Buiten het gewone' in het jongste nummer van Participatie en Herstel

Geplaatst: 13 september 2022

In deze bijdrage vraagt Gerda Scholtens een aantal kwartiermakers naar hun reflecties op het jongste boek van Doortje Kal, kwartiermaker bij uitstek, waarin een selectie uit haar lezingen uit de afgelopen twintig jaar is gebundeld. Aan het woord komen Anke Biermans, Henke van der Heiden, Wilma Beltman, Ahmet Türkmen en Jeroen van Heel.

"Achtergrond
Onlangs is het boek ‘Buiten het gewone’. Tien lezingen over kwartiermaken van Doortje Kal uitgekomen. De lezingen in het boek zijn een selectie uit ongeveer honderd lezingen en bestrijken een periode van 20 jaar waarin Doortje door uiteenlopende organisaties werd gevraagd om te komen spreken over het belang van kwartiermaken voor de vraagstukken waar deze organisaties zich voor gesteld zien. Dat ggz-organisaties haar vragen ligt voor de hand vanwege haar proefschrift over werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond (Kal, 2001). Maar ook een organisatie als de GGD IJsselland vroeg haar om in Zwolle een lezing te houden over de zorg voor kwetsbare mensen. En op een bijeenkomst van de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes sprak zij over ‘krachtig wonen in de wijk’. Ze droeg verder haar steentje bij aan het congres Een schat aan ervaring: ‘zorgen dat ervaringsdeskundigheid via een inclusieplatform leeft bij alle partijen in de stad’."

Een zachte landing mogelijk maken

recensie 'Buiten het gewone' in het Vakblad Sociaal Werk door Lennie Haarsma, zomer 2022

Geplaatst: 25 augustus 2022

'Buiten het gewone geeft een inkijkje in de wijze waarop Doortje Kal zich door de praktijk heeft laten aanspreken, zich theoretisch ontwikkelde en andere kwartiermakers en organisaties heeft geïnspireerd. (...) In dit mooie boek brengt Kal kwartiermaken tot leven en geeft ze aan hoe belangrijk de inzet van ervaringsdeskundigen is.'

Buiten het gewone

10 lezingen over kwartiermaken

Geplaatst: 7 maart 2022

Op initiatief van Gerda Scholtens, kwartiermaker van het eerste uur, hebben we tien lezingen (van de vele tientallen) gebundeld en aangevuld met zijteksten met behulp van eindredacteur Rutger Post. Eind van de week komt het boekje van de drukker. Op te vragen voor 17,50 bij Tobi Vroegh. De omslag is een fragment van het schilderij Troost van Moniek Meinders. Peter Dierinck schreef het Voorwoord. Gerda Scholtens leidt het boekje in.

Ruimte maken voor het onzegbare - Doortje Kal

Boekbespreking On-Gehoord van Leni van Goidsenhoven - Over kleine interacties wanneer woorden niet vanzelfsprekend zijn

Geplaatst: 19 oktober 2021

In On-Gehoord bepleit Van Goidshoven aandacht voor het ‘kleine’ verhaal en voor creatieve vormen om het verhaal te ‘vertellen’.

Lees meer

Pagina 1/24 Ouder

Deze pagina is bedoeld voor Kwartiermaaknieuws met (enige) landelijke relevantie.

Moet jij jezelf thuislaten als je naar buiten gaat?

Art 1 voorkomt en bestrijdt discriminatie - ook op grond van handicap. Klik de banner hieronder aan.