Kwartiermaken

Wat is kwartiermaken?

De samenleving biedt mensen met een psychiatrische achtergrond en bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking niet al te veel kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. Kwartiermaken staat voor de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen in de marge om erbij te horen en mee te doen naar eigen wens en mogelijkheden.
Volgens de van Dale is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De 'onderneming' is hier een gastvrije, inclusieve samenleving voor mensen die met uitsluiting te maken hebben.

Landelijk Steunpunt Kwartiermaken

Sinds het verschijnen van haar proefschrift in 2001 onderhoudt Doortje Kal het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken.

Het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken probeert o.a. via deze site het gedachtegoed van kwartiermaken onder de aandacht te brengen, te inspireren tot kwartiermaakpraktijken en deze te ondersteunen en te coachen. Het Steunpunt biedt een aanspreekpunt voor mensen die zich oriënteren op het gedachtegoed en de praktijk van kwartiermaken. Via de Nieuwsrubriek worden belangstellenden op de hoogte gehouden van landelijke en lokale ontwikkelingen, van inspirerende boeken en congressen, nieuwe initiatieven en standvastige praktijken.

Het boek Kwartiermaken

Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond

Bestel het boek! (€10) Bekijk cover

Voorjaar 2010 is in eigen beheer een derde (ongewijzigde) druk van het proefschrift 'Kwartiermaken' uitgebracht, voorjaar 2012 een vierde, voorjaar 2016 een vijfde - voor tien euro te bestellen via d.kal@kwartiermaken.nl. Het samenvattende achtste hoofdstuk is bij publicaties te downloaden: 'Waar het huis geen zorg krijgt vindt de ontmoeting niet plaats'. De flaptekst is hieronder te lezen. Elders op deze site is het Voorwoord van Peter Dierinck bij de vijfde druk te lezen, zo ook het pleidooi van Jenny Boumans in 'Verder met kwartiermaken' en het lekenpraatje.
Met het beleid van vermaatschappelijking zoals dat de afgelopen decennia is ingezet, wordt beoogd maatschappelijke uitsluiting van mensen met een psychiatrische achtergrond tegen te gaan. Zorg dicht bij huis en 'maatschappelijke steunsystemen' moeten een proces 'van patiënt naar burger' mogelijk maken. Tot nog toe is te weinig aandacht uitgegaan naar wat sociale integratie van 'mensen die anders zijn' vergt van instituties en burgers.
In het boek Kwartiermaken is gezocht naar theorieën die kunnen helpen het 'ruimte maken voor de vreemde ander' - Kwartiermaken - te doordenken. Het Franse differentiedenken, de hermeneutiek, de 'theorie van de presentie' en de 'ethiek van de zorg' blijken bronnen van zowel (maatschappij)kritiek als inspiratie. De centrale vraag is hoe concreet gewerkt kan worden aan een gastvrij onthaal in buurtcentra en vrijwilligerswerk, in het denken over anders zijn, in de verhouding tussen uiteenlopende professionals en cliënten en in vriendschap en burgerschap. (Flaptekst, 2001)

Nieuws/Agenda

Gemeinsam Nachbarschaft gestalten

Miteinander Inklusiv - 9 april studiedag in Berlijn

Geplaatst: 8 april 2019

ter afsluiting van een vierjarig project waarvan ik mede de aftrap mocht doen in Kassel - zie ook bij Duits op deze site het programma en mijn gepubliceerde lezing die nu ook gewijzigd in het te presenteren boek verschijnt.

Enchanté - Hier iedereen welkom - een hartelijk project in Gent

Voor mensen voor wie het geen evidentie is om eens een kop koffie te gaan drinken

Geplaatst: 24 maart 2019

Afgelopen donderdag mocht ik - op uitnodiging van 's lands kwartiermaker Peter Dierinck - met zo'n 50 mensen in Café De Roos in Gent een hartverwarmende meeting bijwonen waar het belang en de werking van Enchanté werd gepresenteerd door De Roos zelf,( ex) dak- en thuislozen, de organisatoren Rebekka en Marie en ambassadeurs en vrijwilligers.
Enchanté is gebaseerd op het concept van een 'uitgestelde koffie' die klanten (extra) kunnen betalen voor iemand die dat niet kan en die misschien wel warm wil zitten en 'een babbel slaan'.

Lees meer

Internationale conferentie De inclusieve Campus

7 en 8 juni Hogeschool Utrecht

Geplaatst: 24 maart 2019

Doel is ‘de uitwisseling van kennis en ervaringen wat betreft inclusie van mensen met een verstandelijke beperking op een hogeschool, universiteit of campus als geheel’. Dit doen we aan de hand van vijf thema’s: (1) toegankelijkheid, (2) buddy systemen (3) leren en studeren aan de HU (4) werk en werkgelegenheid (5) Implementatie: een raamwerk en monitoringsinstrument voor management en medewerkers om ambities richting een inclusieve hogeschool of universiteit te volgen en waarderen.

Lees meer

Amsterdam-Zuid: een ggz-vriendelijke wijk

Moni Hanasbei van welzijnsorganisatie Dynamo en Doppy den Ouden van GGZ InGeest vertellen in dit artikel over hun ervaringen

Geplaatst: 17 februari 2019

'Kwartiermaken is één van mijn belangrijkste taken' zegt Moni Hanasbei in bijgaand artikel.

Lees meer