Kwartiermaken

Egbert van der Poel overleden

'Naar een nieuwe houding ten opzichte van psychisch lijden, uitstoting en opsluiting.'

Geplaatst: 30 sep 2012 Bijna 31 jaar geleden - 13-11-1983 - organiseerden Egbert van der Poel, Joke Haafkens, Jean Knooren, Jan van Venrooy en Doortje Kal in de toenmalige Populier het congres Democratische psychiatrie in Nederland? Het was een spraakmakend congres waarop de situatie van de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg werd gespiegeld aan de Italiaanse beweging voor een democratische psychiatrie om te komen tot een Nederlandse weg naar een democratische psychiatrie.

Je zou kunnen zeggen dat ik het kwartiermaken van deze beweging heb geleerd. In de 'democratische psychiatrie' was de verbinding met bewegingen buiten de ggz belangrijk, niet alleen om voldoende steun te organiseren voor hervormingen van de psychiatrie, maar ook om in te kunnen grijpen op alle terreinen waar psychisch lijden (mede) wordt geproduceerd. Een tweede belangrijk thema in de democratische psychiatrie was de opvoedende rol van de psychiatrie. De inrichting functioneerde niet alleen als heropvoeder van de uitgestotenen, ze vervulde tevens een rol in de opvoeding tot uitstoting. (uit het toonaangevende artikel van Egbert van der Poel en Joke Haafkens, Antwoord op de inrichtingspsychiatrie. Over de beweging van de demokratische psychiatrie in Italië. Psychiatrie en Maatschappij nr 12, 1980)
Daarna is er met Egbert en ons allemaal veel gebeurd; soms waren we daarin nog heel erg samen, vaak ook niet. Laten we hem in liefde gedenken. Doortje

Terug naar nieuws