Kwartiermaken

Het Groot Amsterdams Verbindingsfestival 3 oktober - informatief met een ruig randje

De Amsterdamse Vriendendiensten bestaan 20 jaar; de Buddyzorg 25!

Geplaatst: 23 sep 2013 Vriendendienst was naar het voorbeeld van buddyzorg resultaat van het eerste project kwartiermaken, opgezet vanuit het toenmalig Dagactiviteitencentrum (Dac) Vondelstraat en naar wens van de toenmalige bezoekers van het Dac. Beide projecten zijn nu bij De Regenboog Groep ondergebracht. Het festival vindt plaats in de meest toepasselijke week van het jaar: de Week tegen Eenzaamheid. 'We strijden immers met z'n allen al jaren tegen isolement en eenzaamheid onder kwetsbare Amsterdammers.' Ga naar www.deregenboog.org/verbindingsfestival

In de middag spreekt Lucas C.P.M. Meijs (1963) Nederlands hoogleraar Volunteering, Civil Society and Businesses aan de vakgroep Business-Society Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University en professor Strategic Philanthropy bij het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy.
Hij spreekt over actief burgerschap en de rol daarin voor kwetsbare mensen.
In een debat komen verschillende meningen over verbinding aan de orde. We kijken naar de huidige beleidsplannen op het gebied van kwetsbare Amsterdammers en hebben het over zelfredzaamheid. In de avond vinden er door het gehele theater ludieke en inhoudelijke ontmoetingen plaats. Ook is er een theatervoorstelling.
We vinden het belangrijk dat verbinding op de agenda staat. Verbinding tussen kwetsbare Amsterdammers en de rest van de stad. Tussen buurtgenoten. Tussen gemeente en Amsterdammers.
Adres: Tobacco Theater, Nes 75-87 Amsterdam.

Terug naar nieuws