Kwartiermaken

Voorstelling Handboek Kwartiermaken van Peter Dierinck op 28 oktober j.l.

Minister Wouter Beke spreekt een krachtige aanbeveling uit

Geplaatst: 9 nov 2020 Rik van Nuffel van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) leidt de twee uur durende online-bijeenkomst met 100 aanwezigen, zo'n 10 woordvoerders en nog andere 'getuige deskundigen'.

vvgg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/peter_steunpuntgg_be/EYCBGxmsKBBJkYa-BlI_bs0BH5wzpBKEMz8hxc2Tc7JzHA?e=DNrCof

Als u niet de tijd hebt de hele bijeenkomst te volgen, hierbij de (globale) tijdstippen waarop de verschillende sprekers aan het woord zijn:
Rik van Nuffel (VVGG) leidt de bijeenkomst in en geeft minister Wouter Beke die helaas niet aanwezig kan zijn, het woord. 'Kwartiermakers werken aan een samenleving die geborgenheid biedt.'
(De toespraak van Wouter Beke, Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid, gezin en armoede is hier te zien: vvgg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/peter_steunpuntgg_be/EazeVXBq9mJAogABc_v2U80BFdAVwW1zjR2YNrs0VgEowA?e=fijnJI )
6.50 Schepen van Gent Rudy Coddens houdt een gloedvol betoog over het grote (ook preventieve) belang van kwartiermaken en licht even gloedvol zijn eigen beleid o.a. over de 'automatische rechtentoekenning' toe.
16.20 Peter Dierinck vertelt hoe kwartiermaken vermaatschappelijking dichterbij brengt: mensen met psychische kwetsbaarheid niet meer verwijderen uit de samenleving, maar samen met hen plaatsmaken voor kwetsbaarheid en daarmee voor herstel. En natuurlijk over nog heel veel meer o.a. over multilogem.
41.30 zingt Guy Swinnen (peter van het project 'Te gek') 'No one can make it alone' - naar aanleiding van zijn eigen ervaring met depressie en isolement.
50 Ervaringsdeskundige Gina Wyngaert vertelt hoe zij in een pilootproject in Ledeberg met iemand samen op weg ging en voor haar van betekenis kon zijn in het verbinding maken met zichzelf - en nog veel meer - een heel krachtige getuigenis!
58.45 Doortje Kal - zie de bijlage (later)
1.04 Jan Dendas - mobiel werker GGZ - vertelt hoe hij in contact kwam met een dakloze in 'hallucinante omstandigheden' en hoe de wijk tot zorgzaamheid bereid bleek.
1.12 Marleen Hamerlynck - buurtbewoonster Sleidinge vertelt over het Kwartiertje - een plek van ontmoeting tussen de buren van de ggz-instelling, de hulpverleners en de mensen in opname of van Beschut wonen. Over het helpen van een imker met honing slingeren, solidariteitsacties o.a. voor Enchanté, over trage wandelingen met hondenuitlaters (wie laat wie uit?) en gelijkwaardigheid.
Riet De Maesschalck vertelt zeer krachtig over haar ervaring in Multilogem waar ze als moeder openlijk over haar zoon met psychische kwetsbaarheid kon spreken, ook toen zij eigenlijk vond dat ze geen ruimte meer in mocht nemen. Hoe zij door haar verhaal anderen juist moed gaf ook het woord te nemen.
1.27 Elke Haerick zorgt ervoor dat deze middag ook technisch goed loopt en vat de betrokken reacties in de chats samen.
Peter Dierinck verleidt een paar mensen nog het woord te nemen: Dag Van Wetter (Open Dialogue) Jörg (kwartiermaker in hart en nieren), An (coronapelgrim), Jan (Uilenspiegel en voorzitter van steunpunt geestelijke gezondheid), Marie over Enchanté (uitgestelde koffie) en 'uitgestelde bedden', Hanne over present-zijn en Fay over openingstijden openbare gebouwen.
En toen, om 1.43 kondigde Rik Dirk Demuynck van Witsand Uitgevers aan en kregen we eindelijk het Handboek Kwartiermaken te zien. 'Er staat ongelooflijk veel in, het is een pracht van een boek, onmisbaar'.
De bijeenkomst werd op gepaste wijze afgesloten met muziek van Henk, Wim en Engelbert en Engelbert en Robrecht, allen van Villa Voortman!

Terug naar nieuws